Geleceğe Doğru Bir Adım: Kurumsallaşma

Kurumsallık; bir işin yapılması, uygulanması ve çıkar çatışması yaratmaksızın kişilerden bağımsız olarak yapılacak olan çalışmaların geliştirilerek devamlılığının sağlanmasıdır.Kurumsallığın sağlanmasıyla amaçlanan, faaliyetlerin kişilerden bağımsız olarak ilerleyebilmesidir. Günümüzde çoğu iş yerinin kurumsallaşmaya çalıştığı ve bu yönde gelişme gösterdiğini görebilmekteyiz.Örneğin; Aras Holding işlerinde kurumsallaşmayı sağlayan örneklerden bir tanesidir. Bir başka örnek ise her insanın tükettiği çikolata markası olan Şölen olarak karşımıza çıkmaktadır. Sık sık tükettiğimiz tavuk markası olan Keskinoğlu da bu yönde adım atmış isimlerden biridir.Bunlar kurumsallığı sağlayabilmiş şirketler olarak devamlılığını sağlamak adına gelişmelerini sürdürmektedirler.
Kurumsallaşmanın önemi, günümüzde yönetici kişilere bağımlı olarak çalışmaların ilerleme sürecinde sıkıntılarla karşı karşıya kalınıyor olması, çözümlerin sorunlara yetersiz kalması, oluşturulan planlar doğrultusunda uygulamaların çoğunun yerine getirilemiyor olmasından kaynaklanan sorunlara çözüm niteliğinin bulunmasıdır.Kurumsallaşma, hem iş hem o işin gelişimi için bir değişimdir. Değişim ise belirli bir süreç ister. Bir anda her şeyin değişmesi beklenemeyeceği için aşamalarla kurumsallık yoluna gidilmelidir. Yapılmış ve yapılacak olan çalışmaları göz önünde bulundurarak neden-sonuç ve amaç-sonuç ilişkileri ile hareket ederek belirli riskleri göze almak gerekmektedir. İşte yapılacak küçük bir değişim, köklü ve sağlam sonuçlar yaratabilir.Bu kimi zaman fayda sağlarken kimi zaman zarara uğratabilmektedir. Özellikle büyük firmalar için risk oranları daha fazladır. Kurumsallaşma bakıldığında bir değişimle gerçekleşen işin sistemleştirilmesidir. Kurumsallıkta sistem, bireylerden bağımsız olarak ve sistemli ilişkiler sağlanarak süreklilik kazanır. Öyleyse kurumsallık neden gerekli, ne gibi faydalar sağlıyor genel kapsamda bunlara bir bakmalıyız.
1- Kurumsallık, işin ve işte uygulanan sistemin ömrünü uzatır. Geleceğe aktarım yaparak fayda sağlar.
2- İş ve çalışmalarda rekabet havası yaratarak iş verimini arttırır.
3- Planlı bir çalışma düzeni sağlar.Dolayısıyla gelişme ve yenilikler de süreklilik kazanır.
4- Hızlı bir karar mekanizması oluşturur.Bu da çıkar çatışmalarının yarattığı zaman ve kar kaybının önüne geçen bir sisteme işaret eder.
Bu sonuçları elde ederek iş hayatında süreklilik ve gelişme sağlamak istiyorsanız şayet belli aşamalarla bunu gerçekleştirmelisiniz.Bu aşamaları kısaca belirtecek olursak:

1-Soru-Cevap

iş hayatında toplantı ile ilgili görsel sonucu
”Kurumsallık, neden gerekli ve ne gibi amaçlara ulaşmak istiyorsunuz.” sorusunu yanıtlamalısınız. Bu soruya yönelik cevaplarınızı belirli bir plan çerçevesinde değerlendirmeli ve sırayla işlevlik kazandırmalısınız. Hedefe yönelik soruları yanıtlamalısınız. Kurumsallığın sağlanması için kurumsal bir kimlik oluşturma sürecine girilmeli ve buna göre bir plan oluşturulmalıdır. Kurumsal kimlik, yapılacak işlerde ortak bir değer ve inanç arar. Bu nedenle kurumsallıkta ortak değer ve inanç kriteri kurumsallığın kimliğini oluşturur. Dolayısıyla da kurumsallık için verilen yanıtlara ve uygulanmak istenen planlara uygun bir kurumsal kimlik oluşturulmalıdır.

2-Plan ve Uygulama

iş hayatında plan ve uygulama ile ilgili görsel sonucu
Bu çerçevede stratejik planlar yapmalı ve planlarınızı aşama aşama bir düzen içinde uygulamaya koymalısınız.Bu planlar hem şimdiki zamana hem de geleceğe yönelik olmalıdır.Bunun nedeni ise amaçlanan planların süreklilik niteliği kazanması ve nesilden nesle aktarımının sağlanabilmesidir. Çünkü kurumsallaşmanın hayata geçiriliş temelinde hem şu anki zamana hitap eden bir sistemin hem de gelecekteki nesillere hitap eden bir sistem içerisinde değişen ve gelişen zamanla hemen hemen aynı orantıda gelişip değişebilmek vardır. Planlar oluşturulduktan sonra aşamalarla uygulamaya konulmalıdır ki çevrede oluşturulan planlar uyum sağlayabilsin ve etki yaratabilsin.

3-Bilgilendirme

business meeting ile ilgili görsel sonucu
Bu sırada kurumsallıkta rol alacak bireylerin bilgilendirilmesi ve sorumluluklarının belirtilmesi gerekmektedir.Plan ve uygulama sürecinde çalışanlar sistematik bir düzende olması için ne yaptığını ve niçin yaptığını bilmelidir. Bu bilgiler ışığında da benimsenen yeni sistemi, kurumsallığın faydalarını daha iyi ifade ederek insanlarda da farkındalık yaratabilmelidir. Böylece sorumluluklarını da daha bilinçli ve sistemli yerine getirilmelidir.Bilgilendirmenin temelinde çalışanların sorumluluklarının bilincinde olarak sisteme ayak uydurması yatar. Bireyler arası çıkar çatışmalarını minimum seviyeye indirgerken bir yandan da çalışanların görev ve yetki dağılımı sağlanmaktadır.Yetki dağılımı işlerin uzmanları ile yapıldığında kurumsallaşma için önem taşıyan bir unsur olarak profesyonelleşme ile ilerleme kaydedilir.

4-.Değişime Yönelik Teşvik ve Organizasyon

İlgili resim
Kurumsallaşma ve gelişme birbiri ile bağlantılı olarak gerçekleşir. Kurumsallaşma, gelişme gerektirir.Dolayısıyla geliştikçe değişime gidilmesi, değişim için de teşvik gereklidir. İnsanları değişime hazırlamak ve bu yönde teşvik etmenin bir yolu etkinlikler ve organizasyon yapmaktır. İnsanların bilgi edinebileceği ve bunu yaparken aynı zamanda keyifte alabileceği bir yol izlenerek daha etkili bir biçimde kurumsallaşmanın gerektirdiği değişimi insanlara aksettirilebilir. Böylece kurumsallaşmış bir işin tanıtımını da yapma fırsatı elde edilebilir. Bir başka şekilde organizasyonu kendi işi içerisinde de yapabilir. Örneğin şirket içi eğitimler, seminerler vb. Bu tür organizasyonlar kurumsal kimlik oluşumunda da etkili olmaktadır.

5-Resmi Bir İşlev Kazandırma

iş hayatında hukuk ile ilgili görsel sonucu
Planlara yönelik prosedür ve gerekli resmi evrakların hazırlanması gerekmektedir. Kurumsallaşma sürecinde önem arz eden bir konu da bir anayasanın varlığıdır. Aile şirketlerinde ve işlerinde aile anayasası adı verilen bir işleyiş kuralı olması gibi. Kurumsallaşmada son aşama resmi bir işlev kazandırarak işlere kurumsal bir nitelik kazandırma amacı vardır. Çünkü kurumsallığın sağlanması ile yönetim gücü ve yetkiler tamamen değişerek bireye bağlı yönetim, çıkar çatışmaları ortadan kaldırılır. Kurumsallaşma, yönetimin gücünü ifade eder. Resmi olması ve işlev kazanması, hayata geçirilmeye başlanan planları ve ortaya çıkan ürünlerden insanların faydalanmasını öngörür.

Kısacası, kurumsallık bir işte yönetim gücünü bireylere bırakmayan daha işlevli bir konuma gelerek işlerin daha planlı yürümesini sağlayan kalite göstergesidir. Yapılan işlerin geleceğe aktarım garantisidir. Değişen ve gelişen dünyada, günümüzde ilerlemek ve kalıcı işler yapmak isteyen işletmelerin değişime ayak uydurması ve gelecekte de yerini hazırlamasıdır. Bu nedenle kurumsallık, git gide önem taşıyan ve işlere nitelik kazandırılmaya yönelik yapılan değişim sürecidir.Kurumsallık, geleceğe yönelik bir girişimdir.

Özgün İçerik: Pınar Altunordu

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.