Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü Tanıyalım

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü Tanıyalım
Bugün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tanıyacağız. 1977-1978 öğretim yılında ders vermeye başlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bugün 7 profesör, 4 doçent, 5 yardımcı doçent, 8 araştırma görevlisi ile eğitime devam etmektedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Yerleşkesi’nde yer alan Endüstri Mühendisliği Bölümü insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen bir meslek dalıdır. Öğrenim dili Türkçe’dir. 1.öğretim ve 2.öğretim programları bulunmaktadır. Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Fizik, Kimya, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Ekonomi, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Mühendislik Ekonomisi, Ergonomi, Sistem Analizi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme tezi istenir. İlk sene bölümde temel mühendislik derslerinin –matematik, fizik, genel kimya- yanında programlama, ekonomi gibi dersler de verilmektedir. 2.senede ise yöneylem araştırmasının yapı taşları olan kesikli ve doğrusal sitemler dersleri verilmeye başlanmaktadır. Bu derslerin yanında olasılık, mühendislik mekaniği gibi yine mühendislik için temel sayılabilecek dersler verilmektedir. 3.ve 4.sınıfta meslek dersleri tamamen verilmeye başlanmaktadır. Bölümü bitirebilmeniz için staj zorunluluğu bulunmaktadır. Staj 1 ve Staj 2 diye adlandırılan iki tür stajı bulunmaktadır. Staj 1, 15 iş günü süreyle imalat atölyesinin olduğu en az 20 çalışanı olan bir işletmede yapılmalıdır. Staj 2 ise 25 iş günü süreyle üretim, planlama, satın alma gibi birimlerin yer aldığı en az 50 çalışanın bulunduğu orta veya büyük bir işletmede yapılmalıdır.

2 (790 x 392)

Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Erasmus, çift anadal, yan dal, yüksek lisans, doktora gibi imkanlar da barındırmaktadır. Üniversitenin bulunduğu şehrin öğrenciler için çok uygun olması ve sanayi olarak da gelişmiş olması bu bölümü öğrenciler için cazip kılmaktadır.  Bu bölümden mezun olduğunuzda büro ortamında, atölye ve fabrikalarda çalışabilirsiniz. Bir endüstri mühendisi ürün veya hizmet üreten kamu ve özel işletmelerde birçok dalda kolaylıkla iş imkanı bulur.

Özel İçerik: Mehmet Ali Karabulut

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.