Dünya Markalarının Gerilla Pazarlama Taktikleri!

Yaratıcı ve düşük maliyetin önem kazanması ile birlikte halkla ilişkiler uygulamalarında yeni uygulamalar ortaya çıktı. İlk defa Michael Levine tarafından temeli atılarak literatüre giren gerilla halkla ilişkiler, gerilla yaratıcılık ve gerilla pazarlama kavramları ile yoğurularak pazarlama amaçlı halkla ilişkiler uygulamalarında öne çıkmaya başladı. Levine tarafından gerilla halkla ilişkiler: Etkili, hızlı, yenilikçi ve yaratıcı halkla ilişkiler yaklaşımı şeklinde açıklanmaktadır.

İşletmeler, gerilla pazarlama aracılığıyla olabildiğince dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı ve değişikliklere kolaylıkla adapte olabilen bir pazarlama yönetimi oluşturmayı hedeflemektedir. Giderek artan ürün çeşitliliği, ürün ve hizmetlerin giderek birbirlerine daha çok benzemesi, işletmelerin karlılıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan sürekli değişimin beraberinde getirdiği ekonomik belirsizlik, işletme bütçelerinde oldukça önemli bir paya sahip olan pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını hesaplamayı çok daha önemli hale getirmiştir. Bu durumda işletmeler, pazarlama faaliyetlerini oluştururken; farklı, yenilikçi, etkili ve daha az maliyetli stratejiler arayışı içine girmiştir. Gerilla pazarlaması, birçok açıdan geleneksel pazarlamaya benzemesine rağmen, amaçlara ulaşmada izlenecek yollar ve kullanılacak teknikler bakımından geleneksel pazarlamadan farklılıklar göstermekte ve kullanıcılarına önemli avantajlar sunmaktadır.

Pazarlamada yeni yaklaşımlardan biri olan gerilla pazarlamanın işletmelere getireceği bazı avantajlar vardır:

- Düşük maliyetli etkin iletişim,

- Az kaynakla daha fazlasını yapma,

- Ortaklaşa hareket,

-  Etkin kaynak dengelemesi,

- Alternatif dağıtım kanalları kullanma,

- Alternatif medya kullanma,

- Network,

- Daha fazla hayal gücü,

- Ürün ve servise odaklanma.

Koleston Doğal SaçlarMr. Proper TemizleyiciBig Pilot’s watchesBu saatleri otobüste bile deneyebilirsiniz, insanları mağazaya çekmek için iyi bir fikir gibi gözüküyor.

Dental implantsEminiz ki bu bowling salonuna giden herkes bu reklamı daima hatırlayacaktır.

Kaynaklar: 12

Yazar

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.