Öğrenci Kariyeri Banner

Dünya Gençliği ve Türk Gençliği Arasındaki 3 Fark -Bölüm 4

Dünya Gençliği ve Türk Gençliği Arasındaki 3 Fark -Bölüm 4
Biz ne düşünüyoruz dünyanın geri kalanı ne düşünüyor, diye merak eden araştırmacılar Türk Gençliği ile Dünya Gençliğinin (Y ve Z neslinin) farklarını ortaya çıkaran bir araştırma yapmış. Bu yazınında kaynağı diğer 3 yazıda olduğu gibi "Açılın Gençler Geliyor " kitabı olacak çok değerli Fatoş Karahasan tarafından hazırlanan kitap sayesinde   yazıda da gelecekte dünya için kalifiye eleman olmanın ve kendimizi hangi açılardan geliştirmeliyiz, ne tip düşünsel devrimler yapmalıyız  sorularının cevaplarını almış olacağız.

1) Takım Çalışması

perry-grone-lbLgFFlADrY-unsplash

Birlik Yaratma

İnternet ve sosyal mecralar aracılığıyla birbirine bağlı olan Z nesli aktif olarak birlikte yaratabildiği şeylere değer veriyor. Bu nesil için kendi başlarına bir şeyler üretmek,  birlikte çalışarak bir şeyler üretmek, kendi kendine yetebilmek ve dijital dünya dışında var olabilmek büyük önem taşıyor . Özellikle de dijital ortam dışında varlık gösterememe durumunun yol açtığı ve açabileceği onca problem çözülmeyi bekler halde dururken iletişim becerilerimiz üzerinde çalışmadan duramayız.

Noreena Hertz . bu nesli "Selfi çekiyorlar ama bencil değiller. Bağlılar ama yalnızlar, heyecanlılar ama iş bitirici değiller ve kendilerinden önceki  nesle hiçbir şekilde benzemiyorlar." cümlesiyle tanımlıyor.

Gruplaşma

The Gen Z Effect kitabının yazarları Thomas Koulopoulos ve Dan Keldsen, Z Nesli'nin birlikte çalışma kültürünü şu cümlelerle tanımlıyor.

"Onlar için gruplaşma ve akranlarına kendini kabul ettirme önemli olduğundan, sosyal gruplara katılma ve birlikte hareket etme önemlidir. Sosyal medyayı etkin kullanırlar. " Tam bu noktada dikkat çünkü etkin kullanırlar diyor fazla kullanırlar değil uyarımızı yapıp devam edelim.

" .... ve görüşlerini ifade etmekten çekinmezler. Bir olay karşısında eylemde bulunacakları zaman birliktelik kurmak için sosyal ağları ciddi bir araç olarak kullanırlar ve oradan yapılan çağrıları sorgusuzca kabul ederler. " şeklinde tanımlıyorlar.

Bireysel başarı değil iş birliği

Innovatorsandinfluencers.com kurcusu Micheal Cooper , iş dünyasının Z Neslinin birlikte çalışma kültürüne göre yeniden yapılaması  gerektiğine işaret ediyor  ve ekliyor "Liderlerin nasıl daha fazla işbirliği yapabileceklerini öğrenmeye ihtiyacı var. Karar verme süreçleri paylaşılmalı, çalışanlarına zaman ayırmalı ve onların daha üretken olabilmesi için rehberlik yapmalıdır. Cooper'a göre, gelecekte kuruluşlarda tam zamanlı koçlar çalışıyor olacak. İş ortamı daha besleyici ve destekleyici bir hal alacak .Bu ortamda yöneticiler de zamanlarının büyük bölümünü bireysel çalışanlara değil , ekipleri yöneterek katkıda bulunmaya harcayacak. Kısacası bizim yeteneklerimizi fark edebilen yöneticilere liderlere ya da her ikisinin karşımı olacak olan yönderlere ihtiyacımız olacak.

Yüz yüze etkileşim

They Don't Copporte in College 'ın yazarı , iş yaşamı konusunda danışmanlık yapan Alexandra Levit'in de altını çizdiği gibi , gençler sosyal medya ve teknoloji sayesinde küresel iş dünyasında çalışabilecek kadar donanımlı yetişiyor. Teknolojik açıdan son derece yetkinler ancak yine de yüz yüze etkileşimi tercih ediyorlar. Ayrıca Dan Schawbel'e göre, Z nesli Y'ler gibi iyimser değil ama gerçekçi daha kariyer odaklı .Yeni teknolojilere Y Nesli' nden daha kolay uyum sağlayacak ve daha verimli kullanacaklar.

Peki Türkiye de neler oluyor?

Araştırmalar Batı'daki yeni nesillerin sadece para kazanmayı değil çevreleri içinde de yararlı işler yapmayı hedeflediğini ortaya koyuyor. Batı ülkelerindeki Y ve Z Nesli dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi hedefleyen şirketlerde çalışmak istiyor. Geleceklerini kendileri oluşturmayı ve topluma katkıda bulunmayı arzu ediyorlar. Bu yüzden birlikte çalışmayı ve üretmeyi önemsiyorlar.Eğitim kurumları ve iş dünyası da bu gençlerin değişime ayak uydurabilmesine yardımcı olarak yeni düzenlemelere gidiyorlar. Kendi aldığım eğitime dayanarak işbirlikli öğrenme yaklaşımın okullarda daha fazla uygulanıyor olması gerektiğine dair ders veren hocalarımın bu konuyu ne kadar ciddi anlattığını hatırlayınca her şey daha da net bir hal alıyor gözümün önünde ancak Türkiye'deki gençler ise , aileleri ve yakın çevrelerinin sağladığı konfor alanında, bazı sınavlardan yüksek puan almak ve bir diploma sahibi olmak hedefiyle yaşıyor. Öğrenciler arasında bir yarış söz konusu . Örneğin bende ve bu yazıyı okuyan diğer birçok gençte bu yarıştan geçtik ya da geçeceğiz. Çoktan seçmeli sınavlara hazırlanırken sanata, spora ya da toplum yararına projelerde yer almaya vakit kalmıyor. Bu da gençlerin iletişim ve  kriz çözme gibi onları dünya aranır kılacak özelliklerini geliştirememesi ile sonuçlanıyor. Akabinde iş yaşamına başladıklarında  birlikte yaratma, birlikte üretme ve takım çalışması süreçlerinde zorlanıyorlar.

Destekleyen ortam eksikliği

Özel yaşamında ağırlıklı olarak yakın çevresiyle zaman geçiren ve arkadaşlarıyla muhabbet eden öğrenci gençliğimiz , okulda öğretmenlerinin yeterince yol gösterici olmadığından yakınıyor. Aslında bu durumun bir diğer ifade şeklinin okulun öğrencilerin güçlü taraflarını keşfedip sen bu alanda ya da alanlarda yeteneklisin bu yönde kariyer geliştirebilirsin diyememesinden kaynaklanıyor sonra ise var olan onca potansiyele sahip insan  açık denizde yelkensiz kalmış gibi onları karaya çıkaracak bir etki bekliyor. Bunun yarattığı duygusal problemlerden hiç bahsetmiyorum . İş dünyasında ise gençler liderlik yapamayan yöneticiler ve iş yerindeki dedikodu ortamından rahatsız olduklarını dile getiriyor.

2) Teknoloji Kullanımı ve Girişimcilik 

marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash

Tüketim değil üretim 

Cep telefonu ve bilgisayar kullanımı sıralamasında Türkiye'deki gençler Avrupa sıralamasında ilk sıradalar. Aynı şekilde akıllı telefon sahipliği, İnternette geçirilen süre gibi parametreler açısından da oldukça dijitaller . Ancak araştırmalar gençlerimizin teknolojiyi ağırlıklı olarak tükettiğini ortaya koyuyor. İnternette ki zamanlarını ağırlıklı olarak eğlence, sohbet, film izleme, ve müzik dinlemeyle geçiriyorlar. Oysa üretime katılmaları gerekiyor. Bu durumun en temel sebebi teknolojinin onları nasıl kullanacağımızı öğrenmeden  onla tanışmış olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca şuan sahip olunması gereken birçok dijital beceriye sahip olup olmadığımızla ilgili de kendimizi de check etmemiz gerekiyor.

Kendi İşini Kurma Eğilimi

Batı'daki Y ve Z üyeleri arasında kendi şirketini kurma isteğinin artığını gözlemleniyor.

Sparks&Honey 'nin  Meet Generation Z başlıklı raporuna göre lise öğrencilerinin %72'si gelecekte bir gün kendi işini kurmak istiyor. Gençlerin %75'i dünyadaki açlık ve bunun gezegenimiz üzerindeki etkisi hakkında endişeli ve bir çözüm bulmak gerektiğine inanıyor.

Acımasız İş Dünyası 

Gençler iş dünyasının karmaşık ve acımasız olduğunu düşünüyorlar. Onu vahşi bir ortama benzetiyorlar. Başarının okul diplomasından  ve yetenekten çok , ilişkiler ağına bağlı olduğundan yakınıyorlar. Hatta uzun zamandır Linkedin 'i nitelikli kullanmak üzerine hazırlanan  videolar,  yazılar artmaya başladı. Gençler  yatay ve hiyerarşik yapı olmayan bir düzen istiyorlar. Buna bağlı olarak %76' sı hobisini işe çevirmeyi ve kendi işini kurmayı hayal ediyor.

photo-1491438590914-bc09fcaaf77a

Yeni Realistler

Ülkemizdeki Y ve Z nesillerinin dünyadaki yaşıtları, teknolojiyi yeni uygulamalar yaratmak ve iş fikirlerini hayata geçirmek için yaygın bir biçimde kullanılıyor.

Pocket Hercules şirketinin Başkan Yardımcısı Stephen Dupont 'a göre bu neslin dijital dünyanın sunduğu elinin altındaki imkanları kullanma becerisi dikkat çekiyor : "Bir fikirleri olduğunda , sosyal medyada birleşen bu gençler ; Kickstarter gibi platformlarla para toplamayı başarabiliyor. Engelleri aşmaktan korkmuyorlar. Planını gerçekleştirmek için gereken bir şey yoksa oturup önce onu yapıyorlar.

Dikkat Eşiği :2,8

Z Nesli bir içerik okyanusunda büyüdüğü için , odaklanma ve dikkat becerilerine  büyük bir düşüş söz konusu . Yaklaşık 2,8 saniye olan dikkat eşiği onları daha sabırsız yapıyor. Görsellerle ve sese daha fazla tepki gösteriyorlar. Kısa , basit ve interaktif içerik seviyorlar. Çevrelerindeki yaşamı kendilerine uygun hale getirmek içinse girişimcilik özelliklerini kullanıyorlar.

İşini Kendin Yarat

Goldman Sachs'ın raporu da Z Nesli 'ninY Nesli'ne göre daha girişimci olduğuna dikkat çekiyor. Raporda Harward Business Rewiev  ' daki bir araştırmadan yola çıkarak Z Nesli garsonluk gibi geleneksel genç işlerine yönelmediğini belirtiyor. Z Nesli'nin sadece % 2'si geleneksel işlerde çalışırken , bu oran kendi işini yapanlarda % 70' e çıkıyor. Gençler kendi becerileriyle ve İnternet üzerinden para kazanmayı , örneğin piyona dersi vermeyi veya eBay'de ürünler satmayı tercih ediyorlar.

Peki Türkiye'de durum ne ?

Dünyada Millennials'ın Hayalindeki İşler 

Neilsen'in küresel araştırması The Neilsen Global Generaiton Lifestyle Survey  2015 , Z Nesli' nin  bilime dayalı işlere yöneldiğini ortaya koyuyor.  STEM bilim, ve mühendislik , matematik, teknoloji alanlarında kariyer yapmayı diliyorlar. Millennials daha çok bilgi işlem teknolojileri alanındaki meslekleri tercih ediyor. Buna karşın , Türkiye'de gençler Fatoş Karahasan'nın yaptığı araştırmaya göre doktorluk, mühendislik ve kamu görevleri gibi geleneksel ve güvencesi olan işlere sahip olmak istiyorlar.

İdeal emeklilik yaşı İdeal çalışma şekli Geleceğin mesleği İdeal işiniz
Gençlere göre ideal emeklilik yaşı 49’dur. %78 Tam zamanlı %26 Doktorluk %36 Özel sektör
%14  Yarı zamanlı %18  Mühendislik %32 Kendi işim
%8 Freelance %8  Kamu %27  Memurluk
%4 Çalışmak istemiyorum

3) Çokseslilik: Hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü

tim-marshall-cAtzHUz7Z8g-unsplash

Küresel Nesil 

Ford Motor'un 2015  yılında yaptığı araştırmaya göre , küresel olarak yetişkinler , çocukların kendi ülkelerindeki önceki nesillerden çok, başka ülkelerdeki yaşıtlarına benzediğini düşünüyor.

Yazar ve araştırmacı Jason Dorsey , iGen olarak tanımladığı Z Nesli'nin , Millennials grubundan çok farkı olduğuna dikkat çekiyor.ABD'de 7 yaşındaki çocukların, Hindistan'daki yaşıtlarıyla aralarında, 65 yaşındaki  bir Amerikalıdan daha fazla   benzerlik olduğunu söylüyor.

Gençler için dünyadaki sınırlar giderek azalıyor. Üniversiteli ABD'li gençlerin %55'i yurt dışında  okumayı düşünüyor.

Sivil Tolum Katılımı

IPSOS Mori'nin Küresel Millennials araştırmasına göre , dünyada Y Nesli gençler sivil toplum kuruluşlarına destek vermeyi çok önemsiyorlar. 2017 sonuçlarına göre , gençlerin  %77'si ,şirketlerine ait ya da bireysel olarak benimsedikleri toplum yararına yönelik bir faaliyetin içinde yer almış. Bu oran ülkemizde sadece %5 .

Aktivistler

Z Nesli gençleri, dünya için mücadele edecek güce sahipmiş gibi görünüyor. 11-15 yaşlarındakigençler TED konferanslarında başarı öykülerini paylaşıyorlar. Pakistanlı Malala Yousafzai, 2014 yılında 17 yaşında iken Nobel Ödülünü alan en genç insan oldu. Z Nesli dünyaya yeni çözümler getirmeye hazırlanıyor.

Malala Yousafzai hakkında kısa bir video

Etnik Çeşitlilik

Göçler ve değişen toplumsal bakış açıları ırkların ve ulusların karışmasına zemin hazırlıyor.ABD başta olamak üzere etnik çeşitlilik yerleşiyor. Frank N. Magid Associates'ın raporuna göre , Z Nesli ABD tarihinin etnik açıdan en karmaşık nesli. Beyaz(yüzde 55); Hispanik(yüzde 24), Afroamerikan( yüzde 14), melez(yüzde 4) , siyahi(yüzde 4), Asya(yüzde 4). Irkların karışması , doğal olarak gençleride etkiliyor. Ayrımcılık ve ırkçılık konusunda daha az ön yargılı olmalarına zemin hazırlıyor.

Eşcinsel Ebeveynlerin Büyüttüğü 250 Bin Çocuk 

Benzer bir biçimde eşcinsel topluluklarında konumu değişiyor. Dünyanın dört bir yanında LGBT çiftlerin evlat edinme ve evlenme hakları doğrultusunda düzenlemeler yapılıyor. ABD ' de aynı cinsiyete sahip ebeveynlerin büyüttüğü 250 bin çocuk var.

Umulu Nesil 

7 Mart 2014 tarihli bir araştırmaya göre Y Nesli Baby Boomer ve X Nesline göre tgeleceken daha umutlu olarak belirlenmiş.

Adalet ve Cömertlik 

The Boston Consulting Group'un Millennials araştırmasına göre , Millennials 'ın %34 'ü çeşitli kuruluşlara doğrudan bağışta bulunuyor.

Peki Türkiye'de durum ne?

Millennials dünyaya katkısı olacağını düşünen bir nesil . Toplum yararına çalışmayı hayatın önemli bir parçası olarak görüyor. Büyük hedefler için çalışıyorlar. Yardım kuruluşlarına bir miktar para vermek yerine , bu kuruluşların çalıştığı konuları hayatlarının bir parçası haline getiriyorlar. Örneğin sürdürülebilir tarım yapan kuruluşların ürünlerini almayı tercih ediyorlar. Yardım kampanyalarına aktif katılmaya çalışıyorlar.

Ancak Türkiye'de gençler Batı'lı akranlarına göre çok farklılar . Sadece %2'si sivil tolum kuruluşunda çalışıyor. Türkiye'de ve dünyada olan bitenlerle ilgilenmemeyi tercih ediyorlar. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlükler açısından da farklı görüşlere bulunuyor. Cinsel tercihler ve kendilerine benzemeyenler konusunda çok yargılayıcılar.

Küresel dünyanın bir parçası değiller . İnternete bağlı olsalar da yerel dünyanın içinde kapalı yaşıyorlar. Yabancı dil bilmemeleri dünya ile yakınlaşmalarına engel oluyor aynı zamanda.

Evet bir yazının daha sonuna geldik.Böylece Türk Gençliği 'nin Dikkatine serisini de tamamlamış olduk. Artık dünyanın her yerindeki akranlarımız ile  benzeşen ve ayrışan yönlerimizi daha iyi tanıyor ve kendimizde yapmamız gereken güncelleme başlılarını öğrenmiş bulunuyoruz. Kaliteli gelişim süreçleri diliyorum.

Özel İçerik : Bu içerik ÖğrenciKariyeri yazarlarından İzlem Nur Türkel tarafından oluşturulmuştur.

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.