Öğrenci Kariyeri Banner

21. Yüzyılda Öğrenmenin 4 Altın Kuralı

21. Yüzyılda Öğrenmenin 4 Altın Kuralı
Dünya değiştikçe, eğitim hakkındaki beklentiler de bu değişimleri karşılamaya yönelik olarak gelişmektedir. Ancak eğitim, canlı bir pratiktir ve sürekli değişmesi bir sorundan ziyade, neyin talep edildiğinin görülmesi açısından önemlidir. Eğitim sisteminin ve eğitimcilerin, bu değişimlere karşı duyarlı olmaları da bu durumun güçlü bir işaretidir. Dahası, eğitimin gençlerle kaçınılmaz bir ilişkisi söz konusudur ve onların talepleri, yaşamlarını şekillendirmesi bakımından göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, bu tür bir duyarlılık nesiller arası bir etkileşim olarak eğitimin doğal bir parçasıdır. Dolayısıyla bilgiyi canlı tutmak, eğitimin yegâne amacıdır. Müfredat geliştirme çalışmalarını eğitimin bu doğasını ve aktörler arasındaki kaçınılmaz ilişkiyi değerlendirerek anlamak, 21. yüzyılda öğrenmenin anahtarıdır.

“21. Yüzyılda Öğrenme” terimi, geleceğe yönelik eğitim planlamasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Eğitimciler, öğrencileri aktif olarak geleceğe hazırlamanın yollarını aramaktadırlar, ancak geleceğin ihtiyaçları ve dolayısıyla eğitim sistemi ya da yöntemleri her zamankinden çok daha hızlı bir şekilde gelişmektedir.

Öyleyse, 21. yüzyılda öğrenmenin en etkili yolları nelerdir?

1. Eğitimin Öğrenci Merkezli OlmasıÖğrenci merkezli öğrenme, 21. yüzyılda teşvik edilmekle birlikte, bu durum eğitimcilerin ders veremeyeceği anlamına gelmemektedir. Aksine, sınıftaki ana bilgi kaynağının eğitimci olmadığını ifade etmektedir. Eğitim, eski zamanlarda olduğu gibi eğitimcinin anlattıklarını dinlemekten ve edilgen bir şekilde bilgiyi almaktan ibaret değildir.

Her geçen gün hızla değişen topluma ayak uydurmak için öğrencilerin sürekli olarak yeni bilgiler edinmesi gerekmektedir. Sonrasında, bu bilgileri önceden sahip olduklarıyla birleştirmeleri ve mevcut problemi çözebilmeleri gerekmektedir. Tüm bunları yaparken, aradıkları cevap için yanlarında bir eğitimci olmayacağından, kendi başlarına nasıl öğrenebileceklerini öğrenmeleri gerekmektedir.

2. Eğitimin İş Birliğini Teşvik EtmesiÖğrencilerin 21. yüzyılda sahip olması gereken önemli yetkinliklerden biri de iş birliğidir. Her gün sınıflarında gördükleri kişilerle birlikte çalışmayı öğrenebildikleri ölçüde, ileride farklı kültür ve değerlere sahip kişilerle birlikte çalışmaları beklenebilmektedir.

Bu nedenle öğrenciler; yeni bilgiler keşfetmek, hepsini bir araya getirmek ve yeni bir anlam oluşturmak için birlikte çalışmaya teşvik edilmelidir. İşbirliği, dinamik olmalı; öğrenciler, her bir kişinin bir projeye katabileceği farklı güçleri ve yeteneklere bağlı olarak görev değiştirmeyi öğrenmelidir.

3. Eğitimin Bir Bağlama OturtulmasıGünümüzde, geleneksel eğitimin aksine, öğrenciler yalnızca belirli görev ve roller için eğitim görmemektedir. Bu nedenle daha genel bir yaklaşım izlenmesi ve onlara her durumda faydalı olabilecek becerilerin öğretilmesi gerekmektedir. Kısaca 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bu yetkinlikler, yalnızca okulda ya da iş hayatında değil; günlük yaşamlarında da onlara yardımcı olmaktadır.

4. Eğitimin Toplum İle Entegre EdilmesiÖğrencilere, önemli 21. yüzyıl becerilerinden küresel vatandaşlık ve sorumluluk almak gibi yetkinlikler kazandırmadan önce, bu terimlerin ne olduğunun iyi bir şekilde modellenmesi gerekmektedir.

Okullar genellikle bunu okul topluluğu için etkinlikler oluşturarak, öğrencileri komitelere veya okul projelerine katılmaya teşvik ederek ve bazen de plogging gibi çevre duyarlı aktiviteler düzenleyerek şekillendirmeye çalışmaktadır. Ancak teknolojinin ve internetin gücüyle, bugünün toplumu sadece okulun etrafındaki alanı değil, dünyanın tamamını kapsamaktadır.

Eğitim, öğrencilerin bu küresel toplulukta yer almasına ve yakın çevresinden daha fazlasını iyileştirme yollarını bulmasına yardım etmelidir. Bu, öğrencilerin yakın çevrelerini korumanın değerini öğretilmesi gerekmediği anlamına gelmemekte; bunun yanında, eşzamanlı olarak onlardan uzakta bir dünyaya nasıl yardım edebileceklerinin öğretilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Kaynak

Öğrenci Kariyeri

Öğrenci Kariyeri yazarlarından Öğrenci Kariyeri..

0 Yorum

Yorum Yap

😄

Bültenimize kayıt olun!

Güncel haberleri takip etmek için bültenimize kayıt olun, böylece daima güncel bilgilerle donanmanıza yardımcı olabilelim.