Teknoloji Yoksa, Üniversite Gençliğinin Hayatı da Yok!

teknoloji

[ad name=”HTML”]

Ankara’da okuyan 764 üniversite öğrencisine teknoloji, moda, yenilik ve gelişmeleri nereden takip ettikleri soruldu. Öğrencilerin yüzde 62’si bu gelişmeleri internetten takip ediyor ve teknolojisiz hayat düşünemediğini söylüyor.

Üniversite öğrencilerinin teknolojiye ayak uyduramadıkları zaman mutsuz olduğu ortaya çıktı. Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hidayet Tiftik ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zincirkıran, üniversite öğrencilerinin teknoloji, inovatif (yenilikçi), değişim ve gelişim yaklaşımlarını yakından incelemek için bir araştırma yürüttü. Bu kapsamda Ankara’da devlet ve vakıf üniversitesinde okuyan 764 üniversite öğrencisi baz alındı. Öğrencilere, ‘teknolojiyi hangi amaca yönelik takip ettikleri, yeniliğin yaşamlarını ne şekilde etkiledikleri, teknolojide önemli yer tutan internet ve akıllı telefon kullanım düzeyleri’ ile ilgili popüler sorular yöneltildi. Çoğu, teknolojinin olmadığı bir hayat düşünemiyor. Katılımcıların 383’ü kadın, 381’i erkekti. “Günde kaç saat internet kullanıyorsunuz?” sorusuna, katılımcıların 373’ü (yüzde 48,8) bir saatten az, 326’sı  1-5 saat cevabını verdi. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 51’i  “Akıllı telefon kullanıyor musunuz?” sorusuna evet, yüzde 48’i hayır dedi. Üniversite öğrencilerinin yüzde 66,4’ü cep telefonundan internete giriyor. Anket üniversitelilerin teknoloji, moda, yenilik ve gelişmeleri nereden takip ettiklerine de ışık tuttu. Öğrencilerin yüzde 62’sinin internet, yüzde 23’ü televizyon, yüzde 9’u gazete, yüzde 2,9’u dergi, yüzde  2,4’ü ise  diğer kaynaklardan bu gelişmeleri takip ediyor.

Araştırma öğrencilerin yüzde 69’unun teknolojiyi her zaman yakından takip ettiğini, yüzde 70’inin teknolojinin olmadığı bir yaşam tarzı düşünemediğini ve sosyal hayatı için önem arz ettiğini ortaya koydu. Öte yandan katılımcıların yüzde 74,3’ü yeni  çıkan teknolojik bir ürünü o alandaki ihtiyacını gidermek için satın aldığını, yüzde 40’ı sosyal statüsü gereği teknolojik ürünü edindiğini beyan etti. Araştırma gençlerin yüzde 74,3’ünün böyle bir ürünü estetik olması bakımından satın aldığını ortaya koydu. Gençlerin yüzde 47’sinin günlük yaşamdaki yenilik ve değişime ayak uyduramadığı zaman kendisini mutsuz hissedeceği belirlendi. Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hidayet Tiftik, araştırma ile gençlerin yeniliğe açık olduklarını belirlediklerini kaydetti.

 

Kaynak: Zaman

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir