STK Profesyonellerine Yönelik Burs Programı

tusevfilantropi

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki gelişimleri aktarmak, planlı bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında STK profesyonellerine yönelik bir burs programı başlatıyor. Filantropi Profesyonelleri Burs Programı filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli olan bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak tasarlandı.

Başvuru koşulları ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU SÜRECİ
Lütfen güncel özgeçmişiniz ile birlikte ekte bulunan başvuru formunu doldurarak degisimicinbagis@tusev.org.tradresine gönderiniz.

Başvuruların gönderilmesi için son tarih: 30 Ocak 2014
Seçilen bursiyerlerin duyurulması: 13 Şubat 2014
Toplantılar: Mart-Aralık 2014

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek olan 10 bursiyer, akran öğrenme ve uzmanlarla birebir çalışma yöntemleriyle her ay yarım günlük sunum, tartışma, pratik ve deneysel etkinliklerden oluşan bir öğrenme-uygulama programına dahil olacaklar. Sınırlı sayıda burs verilerek bursiyerlerin uluslararası etkinliklere katılımı desteklenecek ve bursiyerlerin edindikleri bilgileri gruba aktarması teşvik edilecek. Burs programı sonunda bursiyerlerin ulusal filantropi geliştirme stratejisini tasarlamaları, STK’lara bağışçı yönetimi konusunda destek olmaları ve hibe programı oluşturmayı isteyen şirket ve vakıflara rehberlik etmeleri hedefleniyor.

GEREKÇE
Türkiye’de bir yandan köklü bir hayırseverlik geleneğine dayalı bireyden bireye bağışçılık devam ederken diğer yandan dernek ve vakıflara bağış yapmak isteyen kişi ve kuruluşların sayısı artıyor; gün geçtikçe topluma katkı programı oluşturan daha fazla şirket ortaya çıkıyor. Bağışçılar sivil toplum kuruluşları ve projeleri hakkında daha fazla bilgilenmek istiyor, kurumsal bağışçılığa ilgi gösteriyor. Bağışçıların toplumsal ihtiyaçlar hakkında farkındalıklarını arttırmak, bağış stratejisi oluşturmalarına yardımcı olmak, onları alanda çalışan kuruluşlarla buluşturmak ve ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarını sağlamak bağışçılığı güçlendirmeyi misyon edinen TÜSEV gibi kuruluşlar için önem kazanıyor. TÜSEV bu alandaki misyonunu devam ettirmenin yanı sıra aynı amacı paylaşan STK çalışanlarının profesyonel gelişimine katkıda bulunarak alanın güçlendirilmesine katkıda bulunmayı istiyor.

BURS PROGRAMININ SUNDUKLARI
Başvuruların değerlendirilmesi sonunda belirlenecek 10 bursiyer aşağıda sıralanan imkânlardan yararlanabilecekler:

▪ Sene boyunca ayda bir kez düzenlenecek yarım günlük çalışma toplantıları ve seminerlere katılma
▪ 3 bursiyere yurtdışında filantropi ile ilgili bir eğitim, seminer veya konferansa katılmak üzere 1500 TL değerinde burs*
▪ TÜSEV’in ortak çalışmalar yürüttüğü Grantcraft, Bolder Giving, TFN ve C.S. Mott Vakfı gibi kuruluşlardan gelen uluslararası uzmanlarla birebir çalışma
▪ TÜSEV’in Değişim için Bağış rehber serisinde yer alan (şirketlerin topluma katkı programları, vakıfların hibe programları ve bireysel bağışçılık) kaynakları kullanabilir hale gelme
▪ Birey ve şirketlerin yaptıkları bağışlar ile ilgili yasal ve vergisel düzenlemeler hakkında kapsamlı bilgi edinme
▪ TÜSEV’in www.degisimicinbagis.org sitesinde bursiyerlerin uzmanlıkları ve burs programı ile ilgili deneyimlerini yayınlama
▪ Türkiye’de filantropi üzerinde oluşturulan ilk profesyonel ağın parçası olma
▪ TÜSEV’in üyesi olduğu EFC, WINGS, DAFNE gibi uluslararası ağlara katılma ve uluslararası ilişkilerini geliştirme.

*3 bursiyerin seçimi için ayrı bir değerlendirme süreci olacaktır ve bu süreç belirlenen etkinliğin içeriği, bu etkinliğin profesyonel gelişime ve sektörün gelişimine katkısı, etkinlikten elde edilen bilgi ve becerilerin diğer grup üyelerine bir seminerle aktarımı gibi kriterler doğrultusunda yapılacaktır.

SEMİNER KONULARI

Aşağıda sıralanan konularda yarım günlük temel seminerler düzenlenecek:

Değişim Teorisi
Yarattığı etkiyi arttırmak veya iyileştirmek isteyen, etki değerlendirmesi yapmaya başlamayı düşünen, kurumsal stratejisini netleştirmeyi planlayan kuruluşların güttükleri temel amaca ulaşabilmek için atmaları gereken adımları nasıl belirleyebilirler ve günlük faaliyetlerinin misyonlarına bulunacağı katkıyı nasıl haritalandırabilirler?

Şirketlerle Çalışma ve Şirketlerin Topluma Katkı Programları
Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının bir parçası olarak yürüttükleri, çalışan gönüllüğü, sosyal proje, ürün desteği, amaç bazlı pazarlama, hibe desteği gibi etkili topluma katkı araç, teknik ve kaynakları nelerdir? Şirketlerin hibe program stratejisi tasarlamasına nasıl yardımcı olabiliriz? STK’lar ve şirketler arasında etkili işbirliklerinin esasları nelerdir?

Bireysel Bağışçılık
Bağıçşıları belli bir vizyon doğrultusunda bağış yapmaya nasıl yönlendirebiliriz? Uzun vadeli bir bağış planı oluşturmanın adımları nelerdir? Bağışçıların kaynakları ve vizyonları ile uyuşan destek yöntem ve türlerini nasıl belirleyebilir ve önerebiliriz?

Vakıfların Hibe Programları
Bir vakıf bünyesinde hibe programı oluşturmanın aşamaları nelerdir? Bunun için hangi kaynaklar gerekli? Hibe program stratejisi nasıl oluşturulur?

Bağışçılığı İlgilendiren Yasal ve Vergisel Düzenlemeler
Bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel düzenlemeler nelerdir? Bireysel ve kurumsal bağışçılara bu karmaşık ve teknik konuyu nasıl açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabiliriz?

Bağışçı Yönetimi
Bağışçıların mali destek vermenin ötesinde diğer kaynakları, bağlantıları, uzmanlıkları ve deneyimleri ile STK’lara daha fazla angaje olmasını nasıl sağlayabiliriz? Hem bağışçının talep ve ihtiyaçlarını karşılarken hem de kuruluşun misyonu ve çalışma ilkelerinden sapmadan etkili programlar ve doğru iletişimi nasıl kurabiliriz?

Bağışçılıkta Kolektif Yöntemler
Dünyada giving circle, kitle kaynak araçları gibi bağışçıları ve projeleri bir araya getiren çeşitli yenilikçi modelleler neler? Bunları Türkiye’de nasıl yaşama geçirebiliriz?

ÖRNEK ULUSLARARASI TOPLANTILAR
3 bursiyere filantropi ile ilgili bir eğitim, seminer veya konferansa katılmak üzere 1500 TL değerinde burs sağlanacak. Uluslararası etkinliğe katılımı desteklenen bursiyerlerin edindikleri bilgileri gruba aktarması teşvik edilecek. Bursiyerlerin kendileri katılmak istedikleri etkinliği belirleyebilecekleri gibi aşağıda yer alan listedeki etkinliklerden birini tercih etme imkanına sahip olacaklar.
• International ISTR Conference
• Stavros Niarchos Foundation International Conference on Philanthropy

BAŞVURU KRİTERLERİ
Aşağıdaki kriterleri karşılayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınacak.
• STK’larda en az 3 yıl çalışma deneyimi.
• Bir STK’da proje yöneticisi, program yöneticisi, kaynak geliştirme sorumlusu olarak çalışıyor olma (gönüllüler programa başvuruda bulunabilir, ancak tam zamanlı çalışanlara öncelik verilecektir).
• Programın öncelikli alanlarının en az birinde diğer bursiyerlere seminer verebilecek düzeyde uzmanlık sahibi olma.
• Türkiye’de filantropinin geliştirilmesi için çalışıyor veya çalışmayı istiyor olma.
• Toplantılara katılımın sağlanabilmesi için Istanbul’da ikâmet etme.

KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER
Bursiyerlerden aşağıda sıralanan konularda taahhütte bulunmaları beklenecek.
• Toplantılara düzenli olarak katılma
• Türkiye’de filantropiyi geliştirme stratejisinin diğer bursiyerlerle birlikte tasarlanması
• Hibe programı oluşturmak isteyen şirket ve vakıflara rehberlik etme

Detaylar için tıklayınız.

Kaynak: ab-ilan.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir