Sosyal Medyada Çocukların Faal Olmasının Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Sosyal medya, günümüz modern dünyasında kitle iletişim araçları ile beraber kullanılan bir medya ortamıdır. Bu medya ortamında insanlar çeşitli amaçlar perspektifinde bulunmakta ve amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmaktadır. Fakat sosyal medya ilk zamanları zararlı etkilerinin en az olduğu bir araç iken, son zamanlarda özellikle çocuk yaştaki bireyleri yoğun olarak etkileyen bir kitle iletişim aracı olarak görülmektedir. Biz özellikle kişiliğin gelişiminin şekillendiği en önemli evre olan çocukluk evresindeki (4-12 yaş) bireylerin sosyal medya üzerinde aktif rol oynamaları ile beraberinde gelen sorunlar üzerine odaklanacağız.

woman-1446557_960_720

Kişilik gelişim kuramları açısından duruma bakacak olursak gerek Freud’un psiko-seksüel gerekse Ericson’un psiko-sosyal gelişim kuramlarında çocukların gelişim evrelerinde özellikle 4-12 yaş arasında oyun oynama, çevresini kendini kanıtlama, başka insanlarla ilişki kurma gibi karakteristik gelişim evrelerinden geçmektedir. Örneğin; Freud’un gelişim kuramında fallik dönemde bulunan birey kendini oyuna vermektedir ve bu dönem çocuklukta 4-6 yaş dönemine denk gelmektedir. Burada birey kendini oyuna verir, cinsellik ve saldırganlık ile alakalı net bir çizgi belirlemektedir. Bu örnekle sosyal medyayı ilişkilendirecek olursak bu dönemde bulunan bireylerin sosyal medya ve çeşitli programlarda yer alması kendi gelişim dönemini unutup başka bir ortam içinde kendini bulmasına yol açacaktır. Bu da bireylerin sağlıklı bir gelişim gösterememesine neden olacaktır.

psychology-1959758_960_720

İşin gelişim dönemlerinin yanında sosyal medya üzerinden ailelerin ve diğer yakınların çocuk birey üzerinden elde etmek istedikleri kazanımlarda göze çarpmaktadır. Sosyal medyada veya çeşitli program ve dizilerde rol alan veya içinde bulunan çocuk bireylerin çocukluğun vermiş olduğu saflık ve samimiyet duyguları içindeki naifliklerinden aileler ve diğer yakınlarıda faydalanmak istemektedir. Özellikle reklam amaçlı olan bu yararlanmalar aileye mali kazanç sağlama, sosyolojik konumunu veya başka bir tabirle itibarını arttırma gibi avantajlar sağlamaktadır.

boy-1397818_960_720

Sosyolojik ve psikolojik boyutuna bakmaya devam edersek ekranlarda bulunan çocukların göstermiş olduğu bu hal ve tavırlar yaşıtları ve diğer çocuk grubunda bulunan çocukları da yakından etkilemektedir. Orada göstermiş oldukları her davranış o yaş grubunda bulunan çocuklar için rol model gibi algılanabilmektedir. Bu da çocukların başta belirttiğimiz gibi yine psikolojik gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Strong Boy / Self confindence

Olumsuz yönlerinden bahsetmekle birlikte çocuk bireylere olumlu katkıları da kısmen de olsa bulunmaktadır. Bireylerin küçük yaşta özgüven kazanması bu olumsuzluk içinden çıkarılabilecek en önemli olumlu kazanımlardan biridir. Küçük yaşta televizyon karşısına çıkmak ve belirli bir seyirci önünde bulunduğunu hissetmek çocukların ileride kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olacaktır. Bu da ileride kuracakları işlerde onların “Ben bu işi yaparım.” bilinci içinde olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca böyle bir ortamda bulunmak onlar için ileride yapacakları işte önemli bir referans olacağından refah seviyelerini de olumlu yönde etkileyecektir.

Özgün İçerik: Umut Solmaz

Umut Solmaz

Sosyal Hizmet Uzmanı Umut SOLMAZ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir