Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar

Her kuşağın dünyaya bakış açısı içinde bulunduğu sosyal, siyasi ve tarihi olaylardan dolayı farklılık göstereceği üzere değerleri, algıları ve beklentileri de farklılık gösterecektir. Çağın hızlı değişimi kuşaklar arasındaki farkı daha da belirgin duruma getirmiştir. Eski kuşak geleneksel yaşamına bağlı bir durumda olup, yeniliklere karşı zorluk çekmektedir. Yeni kuşak ise, yenililere, gelişmelere daha hızlı bir şekilde adapte olmaktadır.

Sosyal bilimciler, insanları yaşadıkları zaman dilimine göre; ’Sessizler (Gelenekçiler), Baby Boomers  (BB), X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı olarak gruplandırmışlardır.

2d illustration color_3 final 2 submisson h_blog_790x445

Sessizler (Gelenekçiler): 1946 öncesi doğanlar

Sade bir yaşamı tercih etmiş insanlardan oluşmaktadır. Hayattaki en yaşlı nesildir. Aileyle iç içe olunan, eski aile geleneklerinin pekiştirildiği bir yaşamdır daha çok. Kadınların çalışmadığı, her zaman evde olduğu, parayı sadece erkeklerin kazandığı yıllar. Prosedür ve kurallara sıkı sıkıya bağlı kişilerdir. İş ve özel yaşamlarında sonuna kadar git prensibine sahiptirler. Rakam, istatistik, gerçek bilgi, detay ve örneklerle çoğaltılmış bilgiyi severler.

generations_790x445

Baby Boomer (Nüfus Patlaması Kuşağı): 1946 – 1964 arası doğanlar

Bugünün büyükleri, duygusal kişiliklidirler. İşsizlik çağını yaşamışlar ve birkaç türde işleri olmuştur. Kendilerini işkolik olarak tanımlarlar. Geleneklerine ve kültürlerine bağlı bir şekilde yaşarlar. Ekonomik sıkıntıları görmüş ve çabalayarak bir şeyler elde etmişlerdir. Ben merkezciliği temsil ederler. Bilgiyi ve eğitimi çok önemserler. Bu kuşak için en önemli şey toplum önünde takdir edilmektir.

stop-the-time_790x445

X Kuşağı: 1965 – 1980 arası doğanlar

Bugünün yetişkinleri, kriz döneminde doğdukları için ‘kayıp kuşak’ olarak da anılır. Yaşamak için çalışan insanlar olarak değerlendirilebilir. X kuşağı beklentileri düşük, genellikle kendini yabancılaşmış hisseden kişilerdir. Teknoloji bu kuşak sürecinde yaygınlaşmıştır. BB kuşağına göre daha az hırslıdırlar. Daha gevşek kurallar tercih ederler. Otoriter bir yaşamı sevmezler. Bilgisayara BB kuşağından daha yatkın durumdadırlar. Bu nesil önemli icatlara, buluşlara şahitlik etmiştir.

xyz-kuşakları_790x445

Y Kuşağı (Milenyum Kuşağı) : 1981 – 1999 arası doğanlar

Bugünün gençleridirler. Kuşaklar arası farkın en çok hissedildiği nesildir. Sabırsız, bireyci ve girişimci bir kişilik özellikleri vardır. Özgürlüğüne düşkün bir yaşam isterler. Çalışmaktan ziyade eğlenmeyi daha çok tercih edip beklentileri yüksek kişilerdir. İş hayatını, yaşamlarını sürdürebilmek için değil rahat para harcamak için istiyorlar. Standart olan bir şey yerine kendine özel olanı ve istedikleri anda gerçekleşmesini istiyorlar. Yüksek özgüvene sahip kişilerdir.

kuc59fak-ilic59fkisi_790x445

Z Kuşağı : 2000 – 2021 arası doğanlar

İnternet kuşağı da denen bu neslin insanları teknolojinin içine doğmuşlardır. Bilgisayar, telefon gibi cihazlar bu kuşağın ayrılmaz parçasıdır. Sanal iletişim nedeniyle yalnız yaşamayı tercih ediyorlar. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilme becerisine sahiptirler. Tüketici bir kuşağı oluşturmaktadırlar. İnternet aracılığıyla sosyalleşiyorlar.

y-kusagi-kolay-lokma-degil_790x445

 

Nesillerin bir noktada birleştirilmesi ve aralarında geçişlerin sağlanması kuşakların sağlıklı iletişim kurmalarına ve birbirlerini anlamalarına fayda sağlayacaktır. Her nesil birbirinin özelliğini bilerek hareket etmesi bu durumu biraz daha kolaylaştıracaktır.

Bahar Akdeniz

Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.sınıf

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir