Göç ve Beraberindeki Sosyal Sorunlara Yönelik Bir Çözüm: Göçmenlerle Sosyal Hizmet

Sosyal hizmetin pek çok alandan oluştuğunu söylemiştik. Bu kapsamda ilk önce “Okul Sosyal Hizmeti” ve sonrasında ise “Endüstriyel Sosyal Hizmet” alanlarını tanıtmaya çalıştık. Şimdi ise de yine sosyal hizmetin önemli alanlarından biri olan ve günümüz dünyasında yakın tarihte yaşanan savaşlarda ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik yapılmış olan “Göçmenlerle Sosyal Hizmet” alanına değineceğiz. Bu alanı tanıtmadan önce göç ve göçün nedenleri, göçle beraber gelen sorunlar ve sonunda ise alanı tanıtmak daha iyi olacaktır.

sss

Göç, bireylerin çeşitli nedenlerle yapmak zorunda olduğu veya iradeye bağlı olarak yapılan, bir yerleşim biriminden, mahalinden başka bir yere yapılan insan hareketidir. Bireylerin göç nedenleri zorunlu ve iradeye bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Zorunlu nedenler arasında savaş, siyasi baskılar, ekonomik nedenler gibi nedenler yer alırken iradeye bağlı olarak ise daha iyi bir refah seviyesine ulaşma, akrabaların yanına yerleşmek isteme gibi nedenler yer almaktadır; fakat eski tarihlerden yakın tarihlere bakacak olursak yapılmış olan göçler genel olarak zorunlu göç olarak geçmiştir. Çünkü bireyler savaş mağduru, siyasi baskıların mağduru olarak ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır.

man-1002633_960_720

Göç ve göçmenlerin göç etme nedenlerinden sonra göçün yapıldığı bölgede meydana gelen sosyal sorunlara değinmek yararlı olacaktır. Göç beraberinde suçluluk, eğitim, sosyal dışlanma, yoksulluk vb. alanlarda etki etmektedir. Göç ile suçluluk arasında kırsal  alandaki  geleneksel  denetimin  göç  eden  bireyler  üzerindeki  kuvvetini yitirmesi  bahsi  geçen  intibaksızlıkla  birleşince,  sonraki  aşamada  suça dönüşmesi muhtemel ihtilafların ortaya çıkması kolaylaşmaktadır. Kentin hetorojen yapısı ise bunu daha kolay hale getirmektedir. Göç ile eğitim arasında ise yabancı uyruklu öğrencilerin yapmış oldukları eğitim amaçlı göç ilişkisi yer almaktadır. Ülkemize de bu alanda yoğun bir ilgi vardır. Yabancı öğrencilerin girmiş oldukları YÖS, TCS gibi sınavlarla öğrenciler ülkemize gelmektedir. Göç ile sosyal dışlanma arasında ise bireylerin yeni gelmiş oldukları toplumda kabul edilip edilmemeleri ile ilgilidir. Bireyler başka bir ülkeden veya coğrafyadan geldiklerinden dolayı yeni gelmiş oldukları yer ile aralarında bir uyumsuzluk veya toplum tarafından kabul edilmemeye maruz kalacaklardır. Bu da onların psikolojik sorunlara uğramalarına neden olacaktır. Göç ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi açıklayan iki tez bulunmaktadır. Birinci teze göre, göç kentsel yoksulluğa neden olmaktadır. İkinci tez ise, yoksulluk olgusunun yoksulların hareket alanını sınırlamasından dolayı göçe engel olduğunu savunmaktadır.

refugee-991232_960_720

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz ve daha sayamadığımız daha bir sürü sosyal sorun bulunmaktadır. Önemli olan bunlara yönelik getirilmiş olan ve göçmen bireylerin haklarını koruyacak sosyal politikaların geliştirilmesi, sosyal hizmet uygulamaların yapılmasıdır. Bu yüzden ülkemizde çeşitli sosyal yardım kuruluşları ve dernekler faaliyetlerini göstermekle birlikte devletimizin de yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri yer almaktadır. İşte bu faaliyetlerin hepsi “Göçmenlerle Sosyal Hizmet” alanına girmektedir. Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle…

Özel İçerik: Umut Solmaz

 

Umut Solmaz

Sosyal Hizmet Uzmanı Umut SOLMAZ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir