Enerjide Çok İş Var

Enerji

Enerji sektörü Türkiye’de ve dünyada yıldızı parlayacak sektörlerin başında geliyor. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla pek çok kişiye iş fırsatları doğuyor. Bilinenin aksine bu sektörde sadece mühendislere iş yok. Dağıtımın özelleştirilmesiyle satışçılardan, rüzgar santrallerindeki kuş gözlemcilerine her alanda uzmana ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye’de enerji sektöründe çalışan sayısı Ocak 2013 itibariyle 227.950 iken yüzde 16’lık artışla Ocak 2014’te 263.853 kişiye yükseldi. Ocak 2015 itibariyle de enerji iş kolunda kayıtlı işçi sayısı 252.225 olarak tespit edildi.

[ad name=”Google Adsense”]
Yenibiris.com’daki enerji ilanlarına bakıldığında ise enerji sektöründe 2010-2014 yılları arasında ilan sayılarının bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 15 oranında arttığı görülüyor. Şu anda Yenibiris.com’da enerji sektöründe 1.505 iş ilanı bulunuyor.

Her ne kadar şu dönem sektörde dalgalanlamalar yaşansa da enerji sektörü yıldızı en çok parlayacak sektörlerin başında geliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri yenilenebilir enerjiye olan talebin git gide artması.

Sektörde çalışanların profillerine bakıldığında ağırlıklı olarak makine, elektrikmühendisleri, teknisyen ve teknikerler göze çarpıyor. Ancak mühendislerin yanı sırafinans, satış ve insan kaynakları da enerji sektöründe önem verilen departmanlar arasında yer alıyor.

Yeşil meslekler
Enerji sektörünün son dönemde rüzgar, güneş gibi doğal kaynaklarla elde edilen yeşil enerji, (yenilenebilir enerji) alanında yatırım yapmasıyla piyasada yeşil meslekler adı altında yeni iş fırsatları da doğdu. HRM Danışmanlık Projeler Yöneticisi Elif Ejdar Özel, “Şimdiden çevre mühendisliği mezunlarına ya da enerji sektöründe çalışan yeşil işler konusundaki danışmanlara bakıldığında 50-60 bin kişilik istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Çevre mühendisliği kökenli (yenilenebilir) enerji danışmanlığı, çevre hukuku uzmanlığı, organik tarım ve organik kozmetik konusundaki danışmanlıklar, şehir ve çevre planlama, atık su/atık yönetimi konusundaki uzmanlıkların yükselmesi bekleniyor. Enerji sektörlerine yapılan yatırımlar ve dünyadaki kaynakların bu yatırımlarla birlikte gün geçtikçe tükenmesi, uluslararası protokoller kapsamında bir takım çevresel yaptırımlar, yeni istihdam alanlarını da beraberinde getiriyor” diyor. Gelecekte sürdürülebilirliği olmayan işletmeler yavaş yavaş azalacağından Özel’in gençlere tavsiyesi, yenilenebilir enerji santralleri konusunda kendilerini geliştirmeleri.

Sektörde sadece mühendisler çalışmıyor
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kurumu (IRENA) verilerine göre, yenilenebilir enerji alanında çalışanların sayısı 2012’de 5.729.000 iken bu sayı, 2013’te 6.492.000’e, 2014 yılında ise 7.662.000’e yükseldi.

Sektörde herkes sadece mühendislerin çalıştığını düşünüyor ama bakıldığında pek çok farklı branştan kişi aranıyor. IRENA/IRELP (International Renewable Energy Agency Learning Partnership) Türkiye Temsilcisi C. Can Tutaşı, enerji sektörünün salt mühendisliğe hitap etmediğinin herkese iş fırsatı olduğunun altını çiziyor: “Buna en güzel örnek elektrik piyasalarının ekonomi bölümünden arkadaşlarımıza, enerji hukukunun ise hukuk bölümündeki arkadaşlarımıza istihdam sağlamasıdır. Bunun yanı sıra her geçen gün önem kazanan enerji politikaları, santrallerin işletmesi, işletmelerin optimizasyonu gibi pozisyonlarda görev alacak meslek gruplarına da ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca yatırımların yoğun olduğu bir dönem içerisinde bulunduğumuzu düşünürsek, en çok inşası sırasında görev alacak pozisyonlara ilanlarda rastlayabiliriz. Bunlara en iyi örnekler; şantiye şefi, şantiye mühendisi, saha teknikeridir.

Santral kurulduktan sonra ise yürütülmesi gereken işletme, bakım ve onarım konularında hizmet verecek kalifiye personele ihtiyaç oluyor. Bunun yanı sıra proje aşamasında teknik ressam, kullanılacak ürünlerin satın alınmasında görev alacak satın alma uzmanlarına iş imkanları mevcut. Ayrıca yerli panel ve diğer aksam üretimi konularında çalışan firmalar için satış uzmanları ve AR-GE faaliyetlerinde görev alacak arkadaşlarımıza ihtiyaç var.”

EN ÇOK KİMLER ARANIYOR?
Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, sektörde en çok aranan pozisyonun satış temsilcisi olduğunu söylüyor: “Enerji dağıtımı son dönemlerdeki özelleştirmelerle hareketlilik kazandığı için bu alanda abone yönetimi öne çıktığından, satış personeli ve müşteri/hizmet yöneticileri en çok aranan pozisyonlar olarak göze çarpıyor.”

Yenibiris.com’daki enerji sektöründe yer alan 1.505 iş ilanına bakıldığında da yayında olan ilanların yaklaşık yüzde 40’ında saha satış uzmanı olduğu görülüyor. En çok aranan 10 pozisyon şöyle:

– Saha satış uzmanı
– Makine mühendisi
– Elektrik mühendisi
– Elektrik teknisyeni
– Montaj elemanı
– Elektrik-elektronik mühendisi
– Proje mühendisi
– Yönetici asistanı
– İş geliştirme yöneticisi
– İnşaat mühendisi

Sektörde bulunması zor pozisyonlar
– Scada mühendisleri, boru hattı mühendisleri, proje satış mühendisleri,
– Rüzgar ve güneş enerjisinde iş deneyimi olan mühendisler,
– Üretim genel olarak şehir dışı lokasyonlarda yapıldığı için ilgili bölgelerde çalıştıracak saha mühendisleri ve teknisyenler,
– Dağıtım firmaları ise mevsimsel değişikliklerin etkisi ile artan nüfusun takibi için personel bulmakta zorlanıyor.

[ad name=”HTML”]

Kaynak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir