Dünya Markalarının Gerilla Pazarlama Taktikleri!

Yaratıcı ve düşük maliyetin önem kazanması ile birlikte halkla ilişkiler uygulamalarında yeni uygulamalar ortaya çıktı. İlk defa Michael Levine tarafından temeli atılarak literatüre giren gerilla halkla ilişkiler, gerilla yaratıcılık ve gerilla pazarlama kavramları ile yoğurularak pazarlama amaçlı halkla ilişkiler uygulamalarında öne çıkmaya başladı. Levine tarafından gerilla halkla ilişkiler: Etkili, hızlı, yenilikçi ve yaratıcı halkla ilişkiler yaklaşımı şeklinde açıklanmaktadır.

İşletmeler, gerilla pazarlama aracılığıyla olabildiğince dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı ve değişikliklere kolaylıkla adapte olabilen bir pazarlama yönetimi oluşturmayı hedeflemektedir. Giderek artan ürün çeşitliliği, ürün ve hizmetlerin giderek birbirlerine daha çok benzemesi, işletmelerin karlılıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan sürekli değişimin beraberinde getirdiği ekonomik belirsizlik, işletme bütçelerinde oldukça önemli bir paya sahip olan pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını hesaplamayı çok daha önemli hale getirmiştir. Bu durumda işletmeler, pazarlama faaliyetlerini oluştururken; farklı, yenilikçi, etkili ve daha az maliyetli stratejiler arayışı içine girmiştir. Gerilla pazarlaması, birçok açıdan geleneksel pazarlamaya benzemesine rağmen, amaçlara ulaşmada izlenecek yollar ve kullanılacak teknikler bakımından geleneksel pazarlamadan farklılıklar göstermekte ve kullanıcılarına önemli avantajlar sunmaktadır.

Pazarlamada yeni yaklaşımlardan biri olan gerilla pazarlamanın işletmelere getireceği bazı avantajlar vardır:

– Düşük maliyetli etkin iletişim,

– Az kaynakla daha fazlasını yapma,

– Ortaklaşa hareket,

–  Etkin kaynak dengelemesi,

– Alternatif dağıtım kanalları kullanma,

– Alternatif medya kullanma,

– Network,

– Daha fazla hayal gücü,

– Ürün ve servise odaklanma.

Koleston Doğal Saçlar

Mr. Proper Temizleyici

Big Pilot’s watches

Bu saatleri otobüste bile deneyebilirsiniz, insanları mağazaya çekmek için iyi bir fikir gibi gözüküyor.

Dental implants

Eminiz ki bu bowling salonuna giden herkes bu reklamı daima hatırlayacaktır.

Kaynaklar: 12

İlkim Kıl

Haliç Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir