Yücel Kültür Vakfı Yabancı Dil Burs Başvuruları Başlıyor!

Yücel Kültür Vakfı tarafından 2013 yılında  başlatılan ve büyük ilgi gören Yabancı Dil Bursları’ nda, bursiyer sayısı artarak devam etmektedir.

Siz de yabancı dil bilmemenin eksikliğini yaşıyor ve herhangi bir yabancı dili öğrenerek hayatınıza bir artı katmak istiyorsanız YKV’nin Yabancı Dil Bursu’ndan istifade edebilirsiniz.

BAŞVURU TARİHİ: 18 Haziran 2017 – 11 Ağustos 2017

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ: 01 Eylül 2017

Burs Sistemi Nasıl İşliyor?

Vakfımız ile Yabancı Dil Okulları  arasındaki ortaklık sayesinde yabancı dil bursu almaya hak kazanan öğrencilerin kurs ücretlerinin bir kısmını vakfımız, geriye kalan kısmını ise bursiyer ödüyor. Başarılı olunan her seviyenin ardından alacağınız yeni seviyede, vakıf sizi desteklemeye devam ediyor.

Bunun için öncelikle başvuru dönemi içerisinde başvurunuzu aşağıda belirtilen şekilde tamamlamanız gerekiyor. Ardından bursiyer seçim komitesi tarafından yapılan inceleme sonunda kontenjan sayısı kadar bursiyer seçiliyor. Seçilen bursiyerlere bilgilendirme yapıldıktan sonra bursiyer kendi gitmek istediği dil okulunu özgürce seçiyor ve vakfa bildiriyor.

Bursu kazanan kişinin  %60 oranında eğitimine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde bursiyer kendisine sağlanan bursu geri ödeme yükümlülüğü altına girecektir. Sağlık sorunları nedeniyle devam edilemeyen günler devam sorumluluğu kapsamına girmemektedir.

Burs Yönetmeliği‘ nde yer alan (11.e) maddesini inceleyiniz.

Kimler Bursiyer Olabilir ?

YKV Yabancı Dil Bursu alabilmek için üniversite öğrencisi olmanıza gerek yoktur. 18 – 26 yaşları arasındaki tüm gençler burs başvurusunda bulunabilir.

Bir kere yabancı dil bursunu almaya hak kazanmış olan bursiyer eğitim aldığı dilde her seviyede belirlenen asgari başarı koşulunu sağlamak şartı ile devam etmek istediği seviyeye kadar devam edebilir. Ancak bursiyer hak kazandığı yabancı dili değiştiremez. Bu anlamda yabancı dil burslarımız yıllık veya bir seviyeye özgü değildir.

Nasıl Başvurulur ?

Başvuru yapmak için öncelikle vakfımızın web sitesinden  üyelik işlemini gerçekleştiriniz.

Ardından  burs seçeneklerinden Lisan Bursu Başvurusu seçilerek internet üzerinden başvuru formunu sonuna kadar (üyelik işleminde kullandığınız cep telefonu ve e-posta adresinizi yazarak) doldurunuz.

Doldurmuş olduğunuz formu yarıda kesebilir, daha sonra kaldığınız yerden doldurmaya devam edebilirsiniz. Bunu yapmak için formun en altındaki KAYDET(ve sonra devam et) butonunu kullanabilirsiniz. Ne zaman bilgilerinizden tamamen eminseniz  o zaman DEĞERLENDİRMEYE GÖNDER butonu ile işlemi sonlandırabilirsiniz. Bu butonu kullandıktan sonra tekrar form üzerinde değişiklik yapamazsınız.

Tek bir yabancı dilde başvuru yapılabilir ve mükerrer yapılan başvurular dikkate alınmadığı gibi  kazanma şansınızı azaltır.

Yabancı dil bursiyer seçim sonuçları her yıl 01 Eylül tarihinde web sitemizde açıklanır.

Burs Çıktığı Takdirde İstenecek Belgeler: (Herkes için zorunlu olan)

1. Taahhütname (Islak imzalı ve üstüne fotoğraf yapıştırılmış)

2. Bursiyerin güncel ikametgah belgesi

3. Tam Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınan “anne+ baba+ kardeş bilgisi”)
Bunun dışında internet üzerinden başvuru formunda doldurulan bilgilere göre; (Kişiye özel)

1. Evinizi kira işaretlediyseniz kira kontratı fotokopisi

2. Aile bireyleri için Emekli / Çalışmıyor / Çalışıyor işaretlediyseniz bunları doğrular nitelikte maaş bordrosu, emekli aylık göstergesi gibi belgeler (E-devletten alınabilir) ,

3. Aile bireyleri için Yeşilkart / Bağkur / SGK / Özel sigorta işaretlediyseniz fotokopileri veya E-devletten  doğrulayıcı nitelikte alınmış belge

Dil  bursu miktarı ne kadardır, nasıl ve ne zaman  ödenir?

Dil bursu 2017 yılında her bir kur için (A1,A2,B1,B2,C1,C2) ayrı ayrı 400TL’dir. Bu bedel her dönemin bitiminde doğrudan dil eğitimi veren kuruma  fatura karşılığında ödenir.

Eğitim kurumunun bu tutar üzerinde  talep edeceği ücret bursiyer tarafından karşılanır. Öğrencinin bir üst kura %80 ve üzerinde bir  başarı ile geçmesi halinde vakıf burs miktarını arttırarak 500TL öder.

Böylelikle öğrencilerin başarısı teşvik edilmiş olur.

Dil eğitimi veren kurum vakıf ile sözleşme yapabilir mi?

Dil eğitimi veren kurum Yücel Kültür Vakfı ile sözleşme yaparak kur sonundaki ödemesini garanti altına alabilir.

Kur sonunda kurumdan beklenenler şunlardır:

1. Öğrencinin devam ve başarı raporu

2. Fatura ile  bir üst kura devam edip etmeyeceği bilgisi

a. Sözleşme Metni örneği
b. Devam Başarı Rapor örneği

İNGİLİZ KÜLTÜR DİL OKULLARI’NI SEÇEN BURSİYERLERİMİZ İÇİN BURS KAPSAMI VE AYRINTILAR
(Bunlar genel bilgidir  İngiliz Kültür Dil Okulları tarafından farklı şubelerde farklı uygulamalar olabilir.)

– Bursiyerler İngiliz Kültür Dil Okulları’nın Türkiye’deki tüm şubelerinden faydalanabilir.

– Bursiyerler o şubede açılan tüm dil programlarına kaydolabilirler. İngilizce için sadece genel ingilizce programı seçilebilir.

– Eğitimler İngiliz Kültür Dil Okulları’nda verilen genel ingilizce eğitimine eş olup, Avrupa Dil Portfolyosu’ na uygundur.

– Başlangıç seviyesi için 80 saat, A1 – A2 – B1 seviyeleri için 100 – 120 saat, B2- C1 seviyeleri için ise 100 saat ders olacaktır.

– 6 -15 kişilik sınıflarda eğitim verilecektir. A1 – A2 – B1 seviyelerinde %25, B2- C1 seviyelerinde %50 yabancı öğretmen şartı vardır.

– Bursiyerler kur programlarındaki derslerin dışında haftanın 6 günü her gün 1 ders olarak ve hiçbir ücret ödemeden özel ders alabileceklerdir.

– Bursiyerler derslerin dışında ücretsiz konuşma sınıflarına (Conversation Club) katılabileceklerdir.

– Bursiyerler derslerin dışında ücretsiz kelime yazma sınıflarına (Vocabulary & Writing Club) katılabileceklerdir.

– Bursiyerler derslerin dışında ücretsiz Phonetics Club‘a katılabileceklerdir.

– Bursiyerler ücretsiz olarak A1 seviyesinden itibaren Elit Üye girişi ile internet üzerinden MyKelime sitesi ile eğitimlerini destekleyebileceklerdir.

– Bursiyerlere ders kitabı ve eğitim materyalleri ek bir ücret talep edilmeden verilecektir.

– Kişisel gelişim programları, Latin Dansları, Güzel konuşma ve diksiyon gibi aktivitelerden bursiyerler ücretsiz ve sınırsız istifade ederler.

– Ders verecek eğitmenlerin RSA,CELTA,DELTA,TRINITY ve TESOL sertifikalarından en az birine sahip ve pedagojik formasyona sahip olması zorunludur.

– Bursiyerler İngiliz Kültür Derneği’ nin kütüphanesinden 20TL depozito karşılığında yararlanırlar.

– % 95 oranında devama sahip bursiyerler şayet kur bitiminde başarısız olurlar ise ücretsiz olarak aynı kuru tekrar ederler.

– Eğitimi başarı ile tamamlayanlar İngiliz Kültür Derneği Dil Okulları sertifikasını almaya hak kazanırlar. Kimlik veya pasaport numarası ile sisteme işlenir.

– Kazandığı yabancı dil bursunu İngiliz Kültür Dil Okulları’nda kullanmak isteyen bursiyer 1 seviye için kurs merkezinin liste fiyatı yerine 302 TL öder. Kalan kısmı Vakıf tarafından karşılanır. Bursiyer eğer seviyeyi %80 ve üzeri  başarı ile tamamlarsa talebi halinde bir sonraki seviye için 100TL daha az öder.

 

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ SEÇEN BURSİYERLERİMİZ İÇİN BURS KAPSAMI VE AYRINTILAR

– Bursiyerler Fransız Kültür Merkezi’nin İstanbul’daki kurs merkezinden faydalanabilirler.

– Bursiyerler o şubede açılan genel Fransızca programlarından diledikleri seviyeye kaydolabilirler. (Seviye tespit sınavı neticesinde.)

– Sınıflar minimum 8 maksimum 18 kişi ile sınırlıdır.

– Eğitimlerin tamamı Fransız dili alanında eğitim ve sertifikalarını tamamlamış, pedagojik formasyona sahip Fransız Kültür Merkezi eğitmenleri tarafından verilir.

– Kaydolunan eğitim programına seviye belirleme sınavı, pedagojik destek dahildir.

– Bursiyere kursun sonunda Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen katılım sertifikası verilir.

– Kursa kaydolan tüm bursiyerler Fransız Kültür Merkezi kütüphanesinden bir yıl boyunca, e-öğrenme platformundan altı ay boyunca ücretsiz yararlanırlar.

– Kursa kaydolan tüm bursiyerler Fransız Kültür Merkezi’nin pek çok etkinliğine ücretsiz giriş hakkına sahip olurlar.

– Kurs kitabı ücrete dahil değildir. Bursiyer tarafından ayrıca temin edilir.

– Başlangıç(A1) ve İleri başlangıç(A2) seviyeleri için (50+50) 100 saat; orta(B1), ileri orta (B2), deneyimli(C1) ve ileri deneyimli(C2) seviyeleri içinse (50 + 50 + 50) 150 saat ders verilecektir.

-Her bir seviye kendi içerisinde 50 saatlik alt birimlere ayrılmaktadır. Diğer bir deyişle A1 ve A2 seviyeleri 2; B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri ise 3 alt birimden oluşur.

-Kazandığı yabancı dil bursunu Fransız Kültür Merkezi’nde kullanmak isteyen bursiyer:

A1 ve A2 seviyeleri için haftaiçi kurslarda 1710TL(855×2) yerine 884TL(442 x2); haftasonu kurslarda 1846TL(923×2) yerine 986TL(493×2) öder.

B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri için haftaiçi kurslarda 2565TL yerine 1526TL(509×3);  haftasonu kurslarında 2769TL yerine 1679TL(560×3) öder.

Kalan kısmı vakıf tarafından karşılanır. Bursiyer eğer seviyeyi %80 başarı ile tamamlarsa bir sonraki seviye için vakıf  başarısını teşvik için kur başına 400TL yerine 500TL destek sağlar.

Kurslar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen İstanbul Fransız Kültür Merkezi‘ nin sitesini ziyaret ediniz.

Lisan Bursu kazanan öğrenci istediği dil okulunu seçebilir mi?
İstanbul dışından öğrenciler bu burs çerçevesinde,  diledikleri eğitim kurumlarına  kayıt yaptırıp lisan öğrenebilirler.
Mutlaka İngiliz Kültür veya Fransız Kültür Merkezi’nde eğitim alma zorunluluğu yoktur. Ancak vakfın ödeyeceği burs bedeli her sene Vakıf Yönetim Kurulu’nun açıklayacağı miktar kadardır, üstü bursiyer tarafından karşılanır.

Lisan Bursu bağışı yapılabilir mi?
Bağışçılar ,isterlerse lisan bursu bağışı yaparak gençlerimizin dünya ile entegre olmalarına, kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilirler. Bunun için web sitemizi kullanarak kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Lisan burs bağışlarının tamamı lisan bursları için kullanılır.

Online dil eğitimi veya başka dillerde burs alma olanağı var mıdır?
Özellikle Anadolu başta olmak üzere, online ingilizce eğitim konusunda  Boğaziçi Üniversitesi BÜYEM  ile anlaşmaya varılmış ve 2016’da uygulama başlamıştır. Diğer diller için vakfımızın araştırmaları devam etmektedir.

Kaynak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir