Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Kurumsal Blog Sayfası “Merkezin Güncesi” Üniversitelilere Açılıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurumsal blog sayfası Merkezin Güncesi Üniversite öğrencilerinin “Fiyat İstikrarı Sizin İçin Neden Önemli?” konusunu içerecek yazı ve analizlerini bekliyor.

Etkinlik kapsamında üniversite öğrencileri tarafından hazırlanacak fiyat istikrarının önemine dair en fazla 1.000 kelime uzunluğundaki yazılar, Merkezin Güncesi Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak. Kurulun seçeceği en fazla üç yazı Merkezin Güncesi’nde yayımlanacak.

Başvurular için, aşağıdaki başvuru koşulları çerçevesinde hazırlanacak yazıların 9 Nisan – 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında  elektronik posta adresine, “Merkezin Güncesi” konu başlığı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 21 Mayıs 2018 mesai bitimidir. Seçilen yazıların sahipleri ile elektronik posta aracılığıyla iletişim sağlanacaktır.

Sorular ve ayrıntılı bilgi için: universite@tcmb.gov.tr

 ttt

Başvuru Koşulları

1. Gönderilecek yazılar fiyat istikrarının önemi konusunu içerecek şekilde hazırlanacaktır.

2. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler etkinliğe başvurabilir.

3. Gönderilecek blog yazısının daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

4. Yazılar bir veya daha fazla yazar tarafından hazırlanabilir. Bir kişi, bir yazı ile başvurabilir.

5. Etkinlik kapsamında gönderilecek yazılar için başvurular 9 Nisan-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Yazarların, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak hazırladıkları metinleri  elektronik posta adresine Microsoft Word biçiminde, başvuru formumuvafakatname ve öğrenci belgesi ile birlikte ve elektronik posta konusunda “Merkezin Güncesi” ifadesi ile ekleyerek göndermeleri gerekmektedir. Eklenmesi uygun görülen tablo ve grafiklerin MS Excel formatında gönderilmesi gerekmektedir.

6. Merkez Bankası çalışanları, eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları etkinliğe katılamaz.

7. Kullanılabilecek azami kelime sayısı, kaynak ve dipnotlar hariç, 1.000’dir.

8. Yazılarda Türkçe yazım kurallarına uyulmalı, tereddütte kalınan hususlar için Türk Dil Kurumunun İnternet sitesi (www.tdk.gov.tr) esas alınmalıdır.

9. Metin içinde Merkez Bankası İnternet sitesi veya başka sitelere bağlantılar verilebilir. Dipnot, kaynakça ve çeşitli görseller (şema, grafik, fotoğraf vb.) kullanılabilir. Gönderilen görsellerin en az 72 dpi çözünürlükte olması gerekmektedir.

 

Değerlendirme

1. Blogda yazı yazma talebinde bulunan üniversite öğrencilerinin talepleri aranan şekil şartları ve konuya uygunluk açısından değerlendirilecektir. Bu şartlara uygun olarak yapılacak başvurular Yayın Kurulunca içerik bakımından incelenerek ve Blogda yayımlanmak üzere Merkezin Güncesi Yayın Kurulu’nca seçilecektir.

2. Blog’da yer alacak yazılar aşağıda yer verilen ölçütler kıstas alınarak değerlendirilecektir:

a. Blogda ana fikir açıkça ortaya koyulmalı ve varsa yapılan ilgili çalışmanın temel bulgularına yer verilmelidir. Gerek görülmesi halinde anlatım grafik ve tablolarla desteklenebilir.

b. Blog yazısı hazırlanırken yalın ve yarı akademik bir dil kullanılmasına dikkat edilmeli ve okuyucular için yazının anlaşılır olması sağlanmalıdır.

c. Yazının tanımsal olmaması gerekmektedir. Ana tema üzerine analiz, değerlendirme ve sonuç içermesi gerekmektedir. Yazıların akışının belirli bir düzen içinde olması gerekmektedir.

d. Blog yazısı özgün olmalıdır. Yazının hazırlanması sürecinde referans olarak kullanılan makale ve çalışmalar kaynak kısmında belirtilmelidir.

e. Blog Yayın Kurulu Blog’da yayımlanmaya değer bulduğu yazılara öneri yapabilir ve yazardan/yazarlardan yazılarını bu öneriler çerçevesinde güncellemesini isteyebilir.

Etkinlik Koşulları

1. TCMB, başvurular sırasında elde ettiği bilgileri yalnızca bu etkinlik çerçevesinde kullanacaktır. Kişisel bilgiler yalnızca başvuran kişilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespiti için kullanılacaktır.

2. Yukarıda istenen bilgileri temin etmeyen ve başvuru koşullarını taşımayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Blog Yayın Kurulunun kararları nihaidir.

4. Merkez Bankası, başvuru süresinde ulaşmayan ve koşullara uygun olmayan başvurular için sorumluluk kabul etmeyecektir.

5. Merkez Bankası, kendi uygun görmesi halinde etkinliği iptal edebilir, erteleyebilir veya koşullarda değişiklik yapabilir.

6. Başvurularını yukarıda sayılan koşullara uygun şekilde gönderen tüm katılımcılar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Kaynak

Armoni Bayar

Vice President at ÖğrenciKariyeri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir