TUBİTAK Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

tubitak_proje

2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışında yaşayan başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilmektedir.

Bu programa başvuru yapacak araştırmacıların aşağıdaki çalışma deneyimlerinden herhangi birini sağlaması gerekmektedir.

  • Lisans mezunu olup lisans sonrası en az 6 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,
  • Yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans sonrası en az 4 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,
  • Doktora mezunu olup doktora sonrası en az 2 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,

2014 Yılında Program kapsamında yapılan revizyonlar;

  • Program kapsamında hak kazandırma sistemi getirilmiş olup, programa başvuru yapabilmek için Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten kurum/kuruluşlardan kabul alma şartı kaldırılmıştır.  Başvurusu desteklenen adaylar 12 ay içerisinde Türkiye’de Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri ve/veya Ar-Ge faaliyeti yürüten Özel Sektör Kuruluşlarının herhangi birinden kabul mektubu alarak burslarını başlatabilecekler.
  • Yurt dışında ikamet etme süre şartı değiştirilmiştir. Programa başvuru yapabilmek için başvuru döneminin ilk günü itibariyle son 36 ay içinde en az 30 ay yurt dışında ikamet etmiş olmak yeterli olacaktır.  (Türkiye’de zorunlu geçirilen süreler -askerlik vb. ile bilimsel etkinliklere katılım, tatil vb. için geçirilen kısa süreli ikametler bu süre içerisinde dikkate alınmaz..
  • Araştırma destek miktarı artırılmıştır. Araştırmalarını Üniversite ve/veya Kamu Ar-Ge birimlerinde yürütecek araştırmacılara 30.000 TL’ye kadar araştırma desteği verilecektir.
  • Program kapsamında desteklenen araştırmacıların TÜBİTAK’ın diğer destek programlarına başvuru yapabilmesine imkân tanınmıştır.

Ayrıntılar için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir