Stratejik Planlama İle Farklılık Yaratmak

Stratejik planlama, kurum ve kuruluşlarda şuan ile geleceği yönlendirmek birtakım planlar çerçevesinde ilerleme kaydetmek amaçlı hazırlanan yol gösterici bir metottur. Kurum ve kuruluşların aldıkları kararlar belli stratejiler çerçevesinde gerçekleşerek buna göre kendilerine yol çizerler. Bu noktada planlamaların stratejik bir çizgide olması önem taşır. Çünkü planlamalar yapılırken belli başlı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Neden-sonuç bağlamında planların akışının gerçekleştirilmesi, buna göre uygulamaya konması gereklidir. Bunun için de belirli stratejiler uygulamak ve olayların sonuçlarına göre bir değerlendirme yapılmalıdır. Stratejik planlama bu sebeplerden ötürü yapılacak işler için önemlidir ve birçok etkisi vardır. Bu etkiler nelerdir? Bir göz atmakta yarar var.

Ekip Ruhu İle Çalışma

iş hayatında ekip ile ilgili görsel sonucu
Bir işte çalışanların beraberliği ve çalışma ruhlarını yaptıkları işe yansıtmaları başarılı sonuçlar verir. Ayriyeten daha hızlı ilerleme kaydedilir. İşin uygulama aşamasında birlikte çalışmak, farklı fikirlerin oluşmasını ve bir arada bulunmasını sağlar. Dolayısıyla empati gücünü, yardımlaşarak çalışmayı ve çalışırken bir düzen oluşturmayı öğretir. Çalışanlar işlerinde daha aktif ve etkili olur. Kısa zaman içerisinde büyük işlerle yol alınır. Bu nedenlerle birçok yararı olan grup çalışmaları stratejik planlama yaparken etkin olur. Belirli fikir paylaşımlarıyla strateji uygulanır. Farklı bakış açıları elde edilir. Düşünce gücü gelişir ve farklı açılardan bakabilme  ve daha objektif bir yaklaşım oluşturur. Uygulanan stratejiler çerçevesinde planlar daha hızlı hayata geçerken bir o kadar da etkili olur.Stratejik planlamanın her aşamasında bu iş için oluşturulan ekip rol oynar. Bu nedenle de stratejik planlama için ekip ruhunun bir arada olduğu çalışmalar, stratejik planın işleyişinde önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla ekip ile çalışma ve ekip ruhu oluşturma stratejik planlamanın ilerlemesi için gereklidir.

Vizyon ve Misyon Etkisi

vizyon ve misyon ile ilgili görsel sonucu
Her kurum ve kuruluşun bir vizyona ihtiyacı vardır. Aksi takdirde ilerleyemez. Vizyon, tam olarak gelecekte olması istenilen işteki pozisyonun ne şekilde, ne amaçla olması gerektiğini ifade eden bir kavramdır. Stratejik planlama da geleceğe yönelik amaçları ve sonuçları planlamaya yönelik bir çizgi olduğu için vizyon ile bağlantılıdır. Geleceğe dair yapılan bir planlama, vizyonu değiştirir ve etkiler. Etkileyici bir vizyon oluşturmak için etkili ve başarıya götüren stratejiler belirlenip buna göre bir planlama yapılmalıdır. Stratejik planlama sadece vizyon değil misyona da etki eder. Misyon genel tanımı ile baktığımızda kurum ve kuruluşların geniş kapsamdaki amaçlarını belirttiği kısa ve öz ifade etme şeklidir. Belirli bir amaç ve hedef geleceğe yönelik planlarla mümkündür. Vizyon ve misyon arasında bir köprü kuran stratejik planlamadır. Bu sebeple misyon ve vizyon oluşum ve gerçekleşme aşamalarında stratejik planlama rol oynar.

Değişme ve İlerleme Kaydetme

iş hayatında yenilik ve gelişim ile ilgili görsel sonucu
Stratejik planlama, belirli ilerlemeler kaydetmek amacıyla yapılır. Bunda etkili olacak olan ise stratejidir. Her kurum ve kuruluş gelişerek ilerleme arzusundadır. Bunun içinde hedeflerini ona göre belirler ve bu hedef çerçevesinde bir planlama yapar. Plansız bir ilerlemeden ve gelişmeden bahsedemeyiz. Hayatta belirli zamanlarda beklenmedik şeyler yaşanabilir. Bunlar bizi ileri taşıyabileceği gibi geriye de götürebilir. Ancak bu beklenmedik durumlarda bile bir plan sonucu ortaya çıkmış olup işlere etki eder. Belirli bir ilerleme ve gelişme için stratejik olmalı ve stratejik bir planlama yapılmalıdır. Stratejik planlama sadece iş anlamında değil, düşünce ve eylemsel bir ilerleme ve gelişmeye de sebep olur. Birçok alanda bilgi sahibi olur ve bilgiler geliştirilir. Böylece düşünce yapısı değişebilir ve eylemsel olarak da bir ilerleme kaydedilebilir. Eylemler, düşüncelerle yoğurulur ve başarılı adımlar atmaya sevk edebilir. Bu nedenle stratejik planlama, değişim ve gelişim açısından insanları ileriye taşır.

Stratejik Yönetim

stratejik yönetim ile ilgili görsel sonucu
Stratejik bir planlama yapabilmek ancak stratejik bir yönetimle söz konusudur. Yönetim doğrultusunda ekip, çalışma alanı, planlar vs. oluşturulur ve bu doğrultuda bir strateji belirlenir. Strateji ile oluşturulan planlamanın geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana ilişkin tüm neden-sonuç ilişkilerini değerlendirmek yönetime bağlıdır. Yönetim bu nedenle stratejik olmalıdır ki planlamalarda stratejiye bağlı olsun. Peki neden strateji gerekir? Burada stratejik olmak, gelecekte var olmak ve ilerlemek demektir. Şimdi ve gelecekte daha avantajlı bir konum elde edebilmek ve geçmişteki zararları telafi etmek için stratejik ilerlemek gerekir. Dolayısıyla bunları stratejik bir yönetim ile uygulamaya koymak gerekir.

Hedefe Aşamalarla Ulaşma


Kurum ve kuruluşların kurulma amacı belirli bir amacı gerçekleştirmek ve hedefe ulaşmaktır. Hedefe ulaşmak için belirli bir aşama kaydetmek gerekir. Bu aşamalar ise stratejik planlamalar ile atlanır. Her aşama farklı bir planlama gerektirir. Bir hedefe ulaşmak için birçok alanda planlama yapılmalıdır. Her alanın farklı bir zorluğu farklı bir ilerleme süreci vardır. Bu bir ağaca benzetilebilir. Her ağacın farklı dalları farklı orantılarda büyüme göstermesi gibi bir işte de farklı alanlar ve kendi içerisinde farklı ilerleme metotları vardır. Dolayısıyla her alan farklı aşamalar ile ilerleme ve gelişme gösterir. Bunları bir araya toplayan ise stratejik planlamadır. Bu doğrultuda stratejik planlama ile aşama kaydedilip hedefe doğru adımlar atılır.

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere stratejik planlama gelişerek ilerlemek ve hedeflere ulaşmak için etkili bir yöntemdir.Stratejik planlama belirli bir süreçtir. Bu süreçte işlerin nasıl geliştirilip ilerleneceğine, işleri nereye ulaştıracağına, ne gibi katkı sağlayacağına yöneliktir.Stratejik planlama; geçmiş, gelecek ve şimdi arasındaki bağlantıyı kurar. Kurum ve kuruluşların neredeyse her alanına etki ederek geleceğe yönelik adımları belirler ve bir yol haritası gibi yol gösterici bir planlama elde edilir. Stratejik planlama ile amaç-sonuç bağlantısını daha net bir şekilde kurar. Elde edilen sonuçlardan birtakım avantajlar yakalanır. Stratejik planlama ile rakip kurum ve kuruluşlara karşı farklılık yaratılır ve ön plana çıkılır. Siz de işlerinizde farklılık yaratmak ve ön plana çıkarak dikkatleri çekmek istiyorsanız ve stratejinize güveniyorsanız stratejik planlama ile yola çıkabilirsiniz. Geleceğinizi stratejik planlama ile yönetebilirsiniz.

Özel İçerik: Pınar Altunordu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir