Kız Öğrenciler Erkeklerden Daha Başarılı

kız

 

[ad name=”HTML”]

OECD eğitimde eşitlik raporunu yayınladı. Buna göre Türkiye’de kız öğrencilerin başarısı OECD ortalamasına çok yaklaştı. Fen alanında kız öğrencilerin erkeklerden daha başarılı olduğu üçüncü ülke, Türkiye.

OECD, kızların akademik başarılarının neden istenilen düzeyde kariyer avantajına çevrilemediği sorusuyla yola çıktı. 60 ülkede erkek ve kız öğrencilerin, bir tür ölçme programı olan PISA 2012’deki matematik, okuma ve bilim sonuçlarını masaya yatırdı. Tüm alanlarda düşük performans gösteren erkek ve kız öğrenciler incelendi OECD genelinde tüm alanlarda düşük performans gösteren kızların oranı 9.3, erkeklerin oranı 13.7. Türkiye’de ise bu oran kızlarda 9.7, erkeklerde 20.4. Türkiye’de erkek öğrencilerin düşük performans oranı OECD ortalamasının epey altındayken kız öğrenciler neredeyse ortalamayı yakalamış durumda. PISA’da problem çözme sonuçlarına bakıldığında Türkiye’de kız ve erkek başarısının yakın olduğu görüldü. Problem çözmede kızlarda OECD ortalaması 497. Türkiye’de kızlar bu alanda 447 puan aldı. Problem çözmede erkeklerde OECD ortalaması 503. Türkiye’de erkekler bu alanda 462 puan aldı.

MATEMATİK KORKUSU GEÇMİYOR

Raporun ortaya koyduğu sonuçlardan biri de matematik endişesi. Türkiye’de kızlar ve erkekler matematikten çok endişe duyuyor. Türkiye analizde Arnavutluk, Bulgaristan, Kazakistan, Endonezya, Sırbistan ve Romanya’nın yer aldığı grupta matematikten en

çok endişe duyan ülkeler arasında gösteriliyor. Türkiye’deki kız öğrenciler matematiğe erkeklere oranla çok daha fazla endişeyle yaklaşıyor. OECD raporu, Türkiye’de kız öğrencilere yapılan yatırımla birlikte matematikteki cinsiyet eşitsizliği oranının kapandığını söylüyor.

EĞİTİMCİLER NE DİYOR?

ABD’de New York Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan eğitimci Doç. Dr. Selçuk Şirin, sonuçları Hürriyet’e şöyle yorumladı: “Matematik ve fende genel olarak OECD içinde en son 3 ülke arasındayız. Ancak kız-erkek öğrenciler arası farka gelince durumumuz biraz daha parlak. Özellikle fende, Finlandiya ve Yunanistan’dan sonra kızların erkeklerden daha başarılı olduğu ülke biziz. Matematik alanında fark erkekler lehine ama diğer ülkelere göre çok daha düşük seviyede. Burada bizim kızlarda matematik korkusunun çok yüksek olması ciddi bir sorun. Ancak matematikte en başarılı kız ve erkek öğrenciler arasında görece çok az bir fark var.

ÇİZGİ ROMAN ETKİSİ…

Rapor genel olarak Türkiye’de kızların erkeklere göre diğer ülkelere kıyasla daha iyi performans sergilediğini gösteriyor. OECD raporunun benim için ilginç sonuçlarından biri de şu: Roman ve çizgi roman her yerde başarıyı arttırıyor. Örneği Finlandiya’da ciddi bir fark yaratıyor. Biz de ise durum tersi! Gençlerimizi okumaya teşvik etmeden fende ve matematikte mucizeler beklememek Lazım.”

KIZLARDA DÜŞÜK ÖZGÜVEN

Rapordan bazı veriler şöyle: • OECD kızların matematik ve bilimde daha düşük özgüvene sahip olduğunu belirledi. OECD ülkeleri genelinde kızlar okuma performansında erkekleri geride bırakıyor. Ancak matematik ve bilimde gerideler. • Rapora göre başarılı performans gösteren kızlar bile matematik ve bilimde kendilerine güvenmiyor. OECD’nin araştırma ve anketlerden elde ettiği verilere göre bunun nedeni aileler. Aileler oğullarını matematik, bilim alanlarında yer almaya kız çocuklarına oranla daha çok cesaretlendiriyor. OECD’ye göre bu alanlarda yüksek başarı gösteren kız öğrenciler bile erkeklere oranla kendilerine az güveniyor. • 15 yaşında matematik, okuma ve bilim testlerinde düşük başarı gösterenler, yüzde 60 erkek, yüzde 40 kız öğrenciler. • Kızlar tüm ülkelerde okumada erkeklerden daha başarılı • Erkeklerin yüzde 20’si her gün çevrimiçi oyun oynuyor. Bu oran kızlarda sadece yüzde 2. • 10 ülkeden 6’sında matematikte erkek öğrenciler yaşıtları kızlara göre daha başarılı. • Erkekler kızlara oranla dört kat daha fazla mühendislikle ilgileniyor. • -Başarılı performans gösteren kızlar bile matematik, bilimde daha az özgüven sahibi. • Aileler erkeklerden kızlara oranla çok daha fazla bilim, teknoloji , mühendislik ve matematik alanlarında yer almasını bekliyor. Örneğin Şili, Macaristan ve Portekiz’deki ailelerin yüzde 50’si oğullarından bu alanlarda daha fazla kariyer beklentisi içinde. Oysa bu oran kızlarda sadece yüzde 20.

aliİçerik ÖğrenciKariyeri ekibinden Bilge YAVUZ tarafından gönderilmiştir.

İletişim Bilgileri;
Facebook | Twitter |

[ad name=”Google Adsense”]

Kaynak: Hürriyet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir