İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Bursu

istanbul_sanayi_odası_bursları

 

 

[ad name=”HTML”]

 

İstanbul Sanayi Odası Vakfı İstanbul ve çervresindeki illerde öğrenim gören, Kredi Yurtlar Kurumu haricinde başka biryerden burs almayan başarılı öğrnciler burs başvurusunda bulunabilir. Teknik meslek liselerinde okuyan lise öğrencileri ve meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerde burs başvurusunda bulunabilir. Başarılı öğrenci derken 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 80 ortalama gerekmektedir.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Başvuru Kriterleri

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç),
 3. Gelir düzeyi düşük olmak,
 4. Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
 5. Adli sicil kaydı bulunmamak,
 6. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
 7. Liseler için: Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek liselerinde öğrenim görüyor olmak,
 8. Yüksek öğretim için: meslek yüksek okulu ve teknik üniversitelerde öğrenim görüyor olmak.

Yukarıdaki koşullara sahip burs adayları 01-30 Eylül tarihleri arasında web sayfası üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular İSOV Burs Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülenler mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep edilir. Yurtdışı eğitim alan öğrencilere burs desteği bulunmamaktadır.

İSOV aşağıdaki üniversite ve okullarda öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.

 1. Boğaziçi Üniversitesi,
 2. İstanbul Üniversitesi,
 3. İstanbul Teknik Üniversitesi,
 4. Galatasaray Üniversitesi,
 5. Marmara Üniversitesi,
 6. Yıldız Teknik Üniversitesi,
 7. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
 8. Türk-Alman Üniversitesi,
 9. İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
 10. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
 11. Kocaeli Üniversitesi,
 12. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü,
 13. İstanbul,Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan Anadolu Teknik,Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri,
 14. Özel üniversitelerin teknik bölümlerinde ve %100 burslu öğrenim görebilen

öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

Bursların İptalini Gerektiren Haller

 1. Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,
 2. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tesbit olunması ve hurriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olmaları,
 3. Öğrencinin herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,
 4. Öğrencinin 7.madde de yer alan durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı olarak doldurulduğunun anlaşılması,
 5. Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,
 6. Uyarılara rağmen öğrenci mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması,
 7. Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazereti bulunmayan,
 8. Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması ve öğrencinin talebi halinde

yukarıda yazı olan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda bursların ödenmesi yönerim kurulu kararı ile durdurulur.

Burs Başvuru Formu için tıklayınız.

[ad name=”Google Adsense”]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir