Buna göre 2016 bütçesinden İstanbul Üniversitesi’ne 1 milyar 82 milyon, Ankara Üniversitesi’ne 813 milyon, Hacettepe Üniversitesi’ne 789 milyon ve Gazi Üniversitesi’ne 734 milyon lira ödenek ayrıldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) ayrılan ödenek miktarı 459 milyon lirayı bulurken, Marmara Üniversitesi’ne 516 milyon, Ege Üniversitesi’ne 656 milyon, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne 562 milyon lira bütçe ayrıldı.

6 MİLYON ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Eğitimin her kademesinde hızla artan okullaşma oranları yükseköğretimde de kendini göstermiş durumda. Bu kapsamda 2002-2003 eğitim öğretim yılında 1 milyon 918 bin olan üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı 2015 yılında 6 milyon 62 bine ulaştı. Benzer şekilde 2002 yılında devlet ve vakıf üniversiteleri sayısı 76 iken, 2003-2015 yılları arasında 56’sı devlet 53’ü vakıf üniversitesi olmak üzere 109 yeni üniversitenin kurulmasıyla toplam üniversite sayısı 109 devlet, 76 vakıf olarak 185’e çıktı.

Kaynak