Herkes İçin Nitelikli Eğitim

“Dünya liderleri, dünyayı daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve güçlü bir kalkınma rotasına sokmak için bu sene daha önce görülmemiş bir fırsata sahipler.” -Helen Clark, UNDP Başkanı

kh_logo

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2030’a kadar gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl UNDP tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 2030’a kadar düzeltilmesi gereken 17 konu başlığı belirlendi. Bunlardan bazıları açlığa son, nitelikli eğitim, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları oldu.

Gelelim asıl konumuza gördüğümüz eğitim ne kadar nitelikli?

Birleşmiş Milletlerin nitelikleri eğitim standartları ise şöyle;

1)      2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması.

556c69cc04207c0d803aaf69

2)      2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması.

2e511190bed058d92766eac91d3db0e0ecd66eaa

3)      2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yükseköğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması.

tr-universite

4)       2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması.

108600

5)      2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması engelliler, yerliler ve kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması.

kadin-erkek-esitligi

6)      2030’a kadar bütün gençlerin ve hem kadın hem de erkek olmak üzere yetişkinlerin büyük bir bölümünün okuryazar olmasının ve matematiksel beceriler kazanmasının güvence altına alınması.

s-2cbda9551a78a5ae846671e1154cebdeffda60c0

7)      2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması.

20130104-155419-900x747

 

   Undp’nin geliştirdiği eğitim programlar uygulanırsa eğitimin nitelikli bir yapıya kavuşacağı görünüyor. Öncelik olarak kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğe yer vermesi dikkat çeken bir nokta. Sorunun kaynağına inmeyi planladıkları kesin. Eğitim ve diğer konu başlıkları üye ülkelerin katılımıyla daha da güzel hal alacağı kanaatindeyiz.

 

Nilgün Didar Tüt

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir