Girls Just Wanna Have Fun: Güzel Bir Şarkı ve Temsil Ettiği Kesim Üzerine

”Madde 1 : Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. ”

”Madde 2 :Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu beyannamede ilan edilen bütün haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi olan ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.”

Yukarıda okuduğunuz iki madde 1948 tarihinde ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilk iki maddesidir. Gördüğünüz üzere, tüm insanlığın doğuştan getirdiği hakları koruma altına alan bu bildiride, dünyaya gelen tüm insanların cinsiyetleri dahil herhangi bir ayrım gözetmeden eşit haklara sahip oldukları vurgulanmıştır. Ayrıca tüm bu eşit bireylerin birbirlerine karşı da kendilerine davranılmasını istedikleri şekilde yani iyilikle ve kardeşçe davranmaları gerekmektedir.

maxresdefault

Biraz daha daraltacak olursak, başlıktan da anlaşılacağı üzere bu yazıda ele alınacak olan kısım, kadın hakları kısmıdır. Aslında kadın-erkek hiçbir ayrım gözetmeden yalnızca insan hakları olarak üzerinde durmamız gereken konular, toplumsal tutum ve kadına yönelik yargılar yüzünden halen daha gündemimizden düşmemektedirler. Yani bizim bugün, şu an bu platformda dahi bunları konuşuyor olmamızın nedeni, devam eden haksızlıklar, eşitsizlikler ve işlenen suçlardır.

violence-against-women-650x400

Hiçbir ”…izm”in ya da üstünlük arayışının peşinde değiliz, yalnızca ama yalnızca öldürülmeden, korkmadan, zarar görmeden, suçlanmadan, objeleştirilmeden eşit bir hayat yaşamak istiyoruz. Bu dünya hepimizin ve öyle de kalmalı. Gündemden düşmeyen kadın cinayetleri, istismarları hatta cinsiyetine bakılmayacak yaştaki çocukların yaşadıkları bu konu üzerine konuşulması gerektiğini ve kadın haklarının, eşitliliğin öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini bizlere bir kere daha göstermiştir.

İşte bugün, sizlere bu ihtiyacımızı Amerikalı şarkıcı Cyindi Lauper’ın 1983’te yayımlanan ve bir dönem kadın haklarının temsili konusunda önemli yer oynamış şarkısı Girls Just Want To Have Fun ile hatılatmak istedik. Hep beraber eşitlik ve adalet üzerine bir dünya kurabiliriz. Gündemi el birliğiyle acı haberlerden umut dolu olaylara getirebiliriz. Bunun tek ön koşulu bakış açımızı değiştirmek, eğitilmek ve eğitmektir. Parçası olduğumuz toplum bizden bağımsız olmadı ve olamaz da. İşte onun eksikliklerini hep beraber giderip toplumu beraberce değiştirmek de bizim elimizde. Size bu güzel anlamlı şarkıyla veda ediyor. Kadınlarımız, çocuklarımız ve geleceğimiz için endişelenmek zorunda olmadığımız bir dünya diliyoruz.

Şarkı

Özel İçerik: Rabia Gül Yazar

 

Rabia Gül Yazar

İstanbul \ Türk-Alman Üniversitesi / Kültür ve İletişim Bilimleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir