Gençliğe Yönelik Bir Uygulama: Gençliğin Pozitif Yönden Gelişimi Programı

Türkiye odaklı yazılar yazmakla birlikte diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip etmek ve bilgilenmekte fayda var. Bugünkü yazımızda ABD’de yaygın olan PYD programı hakkında bilgi vereceğim. Buyrun gelin bu programı yakından inceleyelim:

Gençliğin Pozitif Gelişimi (Positive Youth Development) kısa adıyla PYD, gelişim çağındaki tüm gençleri destekleyerek onlara hizmetler ve olanaklar sağlayan yeterlilik, yararlılık, aitlik ve güç duygusunu kazandırmayı hedefleyen politik bir bakış açısıdır.

Positive Youth Development (PYD) politikasının tanımında bazı temalar baskın olarak karşımıza çıkmaktadır. PYD sürecindeki yaklaşım, yöntem, felsefe veya bakış açısının başlıca unsurları şunlardır:

 • Fırsatlar
 • Yetkinlikler
 • Bağlantılar
 • Destekler
 • Katkılar

Yukarıda yer alan beş farklı unsurdan hareketle PYD “ Bireyin yetişmesi sürecinde kendisinin ve diğer insanların bakımını üstlenebilir yetkinliğe ve fırsatlara ulaşması, politikaların, kaynakların ve programların gençlerin kendi kapasiteleri ve güçleri ile kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneklerini inşa etmeyi desteklemesi, bunların yanı sıra gençliğin olumlu yönde gelişimi için yürütülen uygulamalardır.”

Gençliğin pozitif gelişimi yaklaşımı aşağıdaki özellikleri taşımaktadır:

 • Gençlik için olumlu sonuçlara odaklanmalıdır,
 • Bütün gençleri kapsayan programlar üretmelidir,
 • Gençlik “kendi gelişimi için merkezi aktörler” olarak görülmelidir,
 • Tek bir karakteristik problemi olan kişinin bütüncül olarak gelişimini sağlamalıdır,
 • Üretken bir yetişkin olabilmeleri için beceriler kazandırılmalıdır,
 • Gençler için bir şeyler yapılmamalı gençlerle beraber onlar için bir şeyler yapılmalıdır,
 • Gençlere rehberlik etmek için aynı zamanda aileler ve diğer yetişkinler ile işbirliği sağlanmalıdır,
 • Programlar/Projeler sağlıklı, güvenli çevrelerde yürütülmelidir.

fft99_mf4237412

PYD’nin temel unsurları şunlardır:

 • Gençliğin toplumda değerli ve saygı duyulan bir varlık olarak görülmesi.
 • Politika ve programların gençlerin değişen, gelişen ihtiyaçlarına yönelik odaklanması.
 • Aileler, okullar ve toplumların gençleri destekleyen çevreler olması.
 • Gençlerin kendi yeterliliklerini, bağlarını, karakterini, güvenini artıran ve topluma katkı sağlayan aktivitelere dahil olması.
 • Gençlere olumlu sosyal değerleri ve normları geliştirmek için onlara güvenli çevrelerin sağlanması.
 • Gençlerin kendi benliklerini anlama, kendine değer verme, aidiyet ve dayanıklılık duygularının kazandırılmasıdır.

PYD’nin temel bileşenleri şunlardır:

Fiziksel Ve Psikolojik Olarak Güven: Güvenli ve sağlıklı olanakların sağlanması, güvenli akran grupları etkileşimini yükseltmek ve güvenli olmayan çatışmacı akran grupları etkileşimini azaltmak.

Uygun Yapı: Açık ve tutarlı kurallar ve beklentiler, yeterli kontrol, süreklilik, öngörülebilirlik, net sınırlar ve yaşa uygun olarak denetim.

Destekleyici İlişkiler: Sıcaklık, yakınlık, bağlılık, iyi iletişim kuran, sevecen, destekleyen, rehberlik yapan, duyarlı ilişki ağları.

Olanaklara Bağlılık: Toplumsal içerim için olanaklar, kişinin sahip olduğu cinsiyet, etnisite veya engellilik durumu her ne olursa olsun sosyal olarak bütünleşmesi, sahip olduğu farklılıkların toplumsal içerilmesinde destek olması.

Olumlu Sosyal Kurallar: Davranış kuralları, beklentiler, değerler ve ahlak, yaptırımlar, bir takım hizmetler için yükümlülükler.

Yararlı Olma Durumunu Ve Önemsenmeyi Desteklemek: Gençlik temelinde, genç bireyin toplumda fark yaratan ve varlığının ciddiye alınmasını destekleyen güçlendirme uygulamaları.

Becerilerinin Geliştirilmesi: Fiziksel, zihinsel, duygusal, psikolojik, sosyal becerileri öğrenme olanakları oluşturularak zihinsel öğrenme deneyimleri kazanması, kültürel ve medya okuryazarlık öğrenmesi, iletişim becerileri ve iyi davranışlarda bulunma eğilimi kazandırılması böylece yetişkin istihdamına hazır olma olanakları ile bireyde sosyal ve kültürel sermayenin gelişimi.

Aile, Okul Ve Toplum İle Bütünleşme Çabaları: Aile, okul ve toplum arasında uyum, koordinasyon ve ortak gücün sağlanması.

 

 

 

Umut Solmaz

Sosyal Hizmet Uzmanı Umut SOLMAZ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir