Bugün Yarınlardan Tükenmesin Diye ” Tasarruf “

Tasarruf, insanların yaşamına zorluk gibi görünse de gelecek yatırımıdır.  Hayatta denge kurmayı öğrenmektir. Sadece insan yaşamında değil,  ülke ekonomisinde de yarar sağlayan bir yoldur. Küçük büyük demeden birikim yapmaktır. Tasarruf yalnızca maddi boyutta değildir. Hayatımızı etkili değerlendirme yöntemi olarak da karşımıza çıkabilir. Örneğin zaman tasarrufu hayatımız için yapacağımız en önemli tasarruftur.

Tasarrufun önemini belirtmek amacıyla  1924 sonrasında 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü olarak kabul edilmiştir. 1924 yılında  World Savings Banks Institute kurulmuştur. 31 Ekim 1924 yılında  Milona’da düzenlenmiş olan Uluslararası Tasarruf Kongresi ile tüm dünyada tasarruf günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Tasarruf, hayatımızı plan ve düzen içerisine sokarak bugünümüzü dünden daha iyi geçirebilmek için yapılan yatırımlardır. Refah düzeyini arttırmak ve olabilecek zor durumlar için önlemdir.  World Savings Banks Institute “ulusun ve dolayısıyla tüm insanlığın medeni gelişimi için her bir bireyin edinmesi gereken bir erdem ve alışkanlık” şeklinde tasarrufu tanımlamıştır. Bu tanımla tasarrufun önemi ve gerekliliği yansıtılmıştır.  Tasarruf, her bireye sağlanılması gereken bir eğitim gibi düşünüldüğü görülmektedir. Peki tasarruf nasıl yapılır?

Hedef Koyun

iş hayatında hedef ile ilgili görsel sonucu

Hedef koymak, tasarrufun önemli bir aşamasıdır. Örneğin para biriktirip bir planınızı gerçekleştirmeyi umuyorsunuz.  Kafanızda planınıza uygun bir miktar belirlemeli veya plana uygun hareket etmelisiniz. Hedef koymadan ilerlemek bir o kadar zor ve karmaşık olur. Hedef koyarken nasıl bir dengede ilerleyebileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü tasarruf hayatımızda dengeyi sağlayabilmekten geçer. Bir yerden alır ve harcarken, bir yerden gereksiz harcamaları kısmak bir denge oluşturmak için başlangıçtır.  Çeşitli konularda tasarruf yapılabilir. Örneğin para, su, enerji, zaman gibi. Greenpeace ve TEMA gibi çevreci kuruluşların belli amaçlar doğrultusunda verdikleri mücadeleler  insanları bilinçlendirip harekete geçme noktasında  tasarruf, amacına ulaşmak için kullandığı çözüm yoludur. Küresel ısınma gerçeği ve gelecek düşüncesiyle su gibi doğal kaynaklardan tasarruf sağlama, enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üretme doğayı korurken aynı zamanda harcananı yerine koyabilme gibi amaçlarla tasarrufu insanlara aşılamaktadır.

Değerlendirin ve Düşünün

İlgili resim

Öncelikle hedefinizi düşünmeli, kafanızda bir tasarı yapmalısınız. Çünkü hayatınızda ne kadar etkisi olacağını, hayatınızda ne gibi değişiklikler sağlayıp sağlayamayacağını düşünebilir artı ve eksi yönlerini daha iyi değerlendirebilirsiniz. Düşünce süzgecinizden geçirmek bakış açınızın farklılaşmasını sağlayabilir. Bakış açınızın farklılaşması, farklı yönlerden değerlendirmemize ve kurgulanan tasarı da olumlu ve olumsuz yanları daha iyi görebilmeyi sağlar. Düşünceyi hayata geçirmede etkili olarak doğru değerlendirmeler yapmamızı sağlar. Nasıl tasarruf yapabileceğimize amaçlar doğrultusunda karar verip araştırıp düşünceler düzene sokulmalı ve kendimize bir yol haritası çizmeliyiz.

Düzen Oluşturun

iş hayatında düzen ile ilgili görsel sonucu

Düzen hedefi gerçekleştirmek için izlenen adımların aralıklarını, zamanlamayı belirler. Düzenli bir biçimde ilerleme yapılabilmesi hedefin sonuca ulaşması gerçekleşebilmesi için önemlidir. Düzen içinde bir plan oluşturmak düşünülen taslağı geliştirerek, hesaplayarak hayata geçirme adımıdır. Eğer maddi bir birikim planlıyorsak neler yapmamız gerektiğini hayatımızda değişmesi gereken alışkanlıklarımızı belirlemeli ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz. İstikrar ve devamlılık sağlayabilmek için belli aşamalarda kontroller yapılmalı, hesaplar gözden geçirilmeli ve ilk oluşturulan taslakla karşılaştırma yapılıp doğru yolda ilerleyip ilerlenmediği hakkında yani hataların veya doğruların değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Zamanlama

zaman tasarruf ile ilgili görsel sonucu

Hedef koyarken zaman sınırı da koymalıyız. Zaman sınırı koymak bize kısıtlı zaman dilimini doğru ve etkili kullanmaya iter. Dolayısıyla zamanı değerlendirerek hedefe ulaşmak daha etkili olur. Aksi takdirde yapacaklarımızı erteleyebilir, kolayca vazgeçebilir, istikrarı koruyamayız. İstikrar, tasarrufun  sürdürülebilirliği sağlar. Tasarruf amaçlarımıza ulaşmada devamlılık için gereklidir.

Tasarruf, kendi irademiz ve rızamız doğrultusunda belirli şeylerden kısarak kazanç sağlamaktır. Tasarruf tutumlu olma göstergesidir. Belli bir amaç için yapılan israftan kaçınma olayıdır. Bilinçli hareket edebilmektir. Ancak cimrilik maddiyat önceliği olan bir konudur, karıştırılmamalıdır. Aradaki farkı ifade edecek olursak tasarruf yapan tutumlu biri için maddiyat amaca ulaşmak için araç rolü oynarken, cimri biri için amaç doğrudan maddiyat denebilir.

Tasarruf paylaşımdan kısmak, hayatı ertelemek değildir. Hayatı kazanmaktır. Küçük şeyler yaparak büyük etkiler yaratmaktır. Sadece kendimize değil gelecek nesillerin de faydalanmasını sosyal ve ekonomik hayatına etki etmemizi de sağlar.

Öyle ki tasarruf gelecek yatırımıdır ve bugün yarınlardan tüketilmesin diye tasarruf hayatımızda olmalıdır. Hayatımızı kazanmak için siz de basit yöntemlerle tasarruf yapabilir ve geleceğe katkıda bulunabilirsiniz.

 

Özgün İçerik: Pınar Altunordu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir